CZASOPISMO

Internetowe Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pt. „Rozwiązania”, ukazuje się od czerwca 2015 roku. Do tej pory ukazało się sześć numerów czasopisma.

Zapraszamy do wspólnej pracy nad jego wydawaniem wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia, którym bliskie jest propagowanie PSR/TSR w Polsce.

Każdy kolejny numer naszego czasopisma poświęcony jest różnorodnym obszarom i sposobom wykorzystywania PSR/TSR. Zapraszamy chętne zaangażować się osoby do podejmowania funkcji redaktorów wydania.

Zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę pocztową Stowarzyszenia.