CZASOPISMO

Internetowe Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pt. „Rozwiązania”, ukazuje się od czerwca 2015 roku. Do tej pory ukazało się sześć numerów czasopisma.

Zapraszamy do wspólnej pracy nad jego współtworzeniem wszystkie Członkinie, Członków i osoby sympatyzujące z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, którym bliskie jest propagowanie PSR/TSR w Polsce.

Każdy kolejny numer naszego czasopisma poświęcony jest różnorodnym obszarom i sposobom wykorzystywania PSR/TSR.

 Zasady publikacji:

Zapraszamy do przesyłania tekstów! Mogę to być:

 • artykuły dot. własnej praktyki lub refleksji na temat rozumienia zasad i założeń TSR/PSR
 • reakcje i komentarze na ważne wydarzenia ze świata TSR/PSR
 • recenzje książek, artykułów, wykładów,
 • relacje z krajowych i zagranicznych konferencji dot. TSR/PSR

W nadesłanych materiałach prosimy o zachowanie standardów merytorycznych, stylistyczno-ortograficznych, etycznych i kulturowych.

Informacje dla autorek i autorów:

 • Teksty należy przesyłać na adres e-mail: zespol.wydawniczy@psttsr.pl (w tytule podając: „czasopismo”).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do edytorskiej i stylistycznej korekty tekstów. Ewentualna potrzeba dokonania zmian ze względów merytorycznych będzie konsultowana z Autorem/Autorką.
 • Artykuł należy zapisać w formacie MS Word (DOCX), w języku polskim. Objętość artykułu ok. 2-5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie).
 • Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, tekst obustronnie wyjustowany, wcięcie akapitu – 1 cm.
 • Dane o autorze/autorce umieszczamy w lewym górnym rogu tekstu (imię i nazwisko) oraz pod tekstem wraz z informacjami: posiadany certyfikat/etap certyfikacji, miejsce pracy, opis działalności zawodowej, zainteresowania itp. (max. 4-6 wierszy).
 • W tekście stosujemy przypisy w postaci, np. [T. Szlendak 2010, s. 25]. Jeśli jeden autor w tym samym roku wydał kilka książek, to do roku wydania dodajemy małą literę a, b, itd. (np. 2004a, 2004b, itd.).
 • Zapis bibliograficzny na końcu tekstu według przykładów: – Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Warszawa: Wyd. WSiP. – Plopa M. (2011), Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej, [w:] Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, H. Liberska, A. Malina (red.), Warszawa: Wyd. Difin. – Smolińska-Theiss B. (2010), Korczakowska idea praw dziecka, „Pedagogika Społeczna”, nr 3-4.
 • Do tekstu można dołączyć zdjęcie Autora/Autorki, które ma się znaleźć przy artykule. Należy je przesłać jako odrębny załącznik w dobrej jakości.