ZESPÓŁ WYDAWNICZY

Zespół Wydawniczy

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Marzena Szymków-Gac,

Jadwiga Gończarow-Hakało,

Anna Mazik-Krysińska,

Joanna Roch,

Paweł Pryciuk

Strona w przygotowaniu…