PUDEŁKA TSR

Projekt "Pudełka TSR"

pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Projekt „Pudełka TSR” to cykl spotkań praktyków TSR, których celem jest podzielenie się swoimi doświadczeniami, w wybranych obszarach pracy terapeutycznej, w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Założeniem programu jest zebranie doświadczeń uczestników, ich przemyśleń oraz praktyk w symboliczne „pudełka”, stąd nazwa projektu. Efektem pacy będzie publikacja zebranych i opracowanych treści. Program „Pudełka TSR” otrzymał patronat PSTTSR, uchwałą Zarządu nr 04/07/2020 z dnia 29.07.2020 r.

Zespół realizujący:

Pomysłodawcą oraz koordynatorem programu jest Jolanta Bylica (bylica.jola@gmail.com) – psycholog, certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat nadany przez PSTTSR). W projekcie bierze udział 67 specjalistów ze środowiska TSR/PSR, z całej Polski. Projekt jest realizowany od października 2020 r.

 

Obszary tematyczne:

Prace nad „Pudełkami TSR” trwają równolegle w trzech obszarach tematycznych. Nazwy obszarów zaczerpnięte zostały z autentycznych wypowiedzi klientów.

Obszar 1 – „Uchylamy drzwi” – uczestnicy omawiają doświadczenia w pracy z klientami, z którymi w trakcie terapii poszukuje się preferowanej przez klientów zmiany oraz tego co ma się pojawić w ich życiu, w miejsce doświadczanego lęku, smutku czy obniżonego nastroju.

Obszar 2 – „Kolorowy talerz” – uczestnicy dzielą się doświadczeniami z pracy z klientami, dla których obszary żywieniowe są poważnym wyzwaniem.

Obszar 3 – „Złapać oddech” – uczestnicy wymieniają się doświadczeniami pracy z klientami, którzy poszukują sposobów na radzenie sobie w relacji przemocowej.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

  • Unikalna możliwość integracji środowiska PSR oraz konsolidacji wiedzy i stosowanych praktyk, wykorzystywanych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.
  • Świetna okazja do własnej pracy rozwojowej. Uczestnictwo w projekcie jest uznawane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), jako:
    • Własna praca rozwojowa* – jedno z kryterium procesu certyfikacji,
    • Punkty akredytacyjne – jedno z kryterium odnawialności certyfikatu.

*Udział w projekcie może stanowić do 20h własnej pracy rozwojowej, dla osób będących w procesie certyfikacji PSTTSR.

 

Kolejne „pudełka”

Sukcesywnie uruchamiane będą kolejne „pudełka”, dla nowych obszarów pracy terapeutycznej. Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w projekcie oraz proponowania tematyki kolejnych „pudełek”! Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu PSTTSR, w sprawie projektu „Pudełka TSR”, jest Jola Bylica: bylica.jola@gmail.com