UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie zawodowe

członkiń i członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Kierując się troską i chęcią wsparcia członkiń i członków naszego Stowarzyszenia, z radością i dumą informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Ergo Hestia! W efekcie zawiązanej współpracy powstał program ubezpieczenia zawodowego dla członkiń i członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach!

Program zapewnia kompleksową ochronę przed ryzykami specyficznymi dla zawodu terapeuty/psychoterapeuty i zawodów pokrewnych.

Posiadanie ubezpieczenia zawodowego jest ważne nie tylko ze względu na odpowiedzialność wobec klientów oraz profesjonalne podejście do zawodu, ale też wymóg stawiany przez większość placówek (np. przy współpracy z NFZ). Dodatkowo niewystarczające regulacje prawne dotyczące psychoterapii sprawiają, że ochrona prawna tworzono przez różnego rodzaju ubezpieczycieli dla naszej grupy zawodowej nie zawsze jest właściwie przygotowana.

Dlatego rekomendujemy przygotowany w porozumieniu z ERGO Hestia program ubezpieczenia, jako gwarantujący bardzo szeroki zakres ochrony. Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. 

Korzyści:

  • bardzo szeroki zakres  ochrony,
  • polisa uwzględnia specyfikę psychoterapii,
  • niska składka (program grupowy),
  • możliwość skorzystania zarówno przez osoby, które posiadają certyfikat, jak i osoby będące w procesie kształcenia/certyfikacji,
  • wiodący ubezpieczyciel – Ergo Hestia.

Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń

*Warunkiem przystąpienia jest członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wskazanie oczekiwanego zakresu ochrony oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej. PSTTSR nie pośredniczy w przygotowywaniu ubezpieczenia. Wszelkie informacje i kontakt znajdują się na stronie.