KONFERENCJE

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach od lat popularyzuje Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach poprzez organizowanie corocznych Ogólnopolskich Konferencji Naukowych dotyczących TSR/PSR. Do tej pory odbyło się szesnaście Konferencji. Podsumowania kilku ostatnich mogą Państwo znaleźć w zakładkach poniżej.

Zapraszamy na XVII Ogólnopolską Konferencję Naukową Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach: „Wokół r(el)acji w TSR!” Konferencja została objęta patronatem Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA)!

Konferencja tradycyjnie będzie poprzedzona warsztatem przedkonferencyjnym w dniu 15 czerwca 2023 r. Tym razem naszą gościnią będzie Anne-Marie Wulf z Danii! 
Tytuł warsztatu przedkonferencyjnego:Constructions and exploration of relationships, – mine and others„. Warsztat odbędzie się stacjonarnie w języku angielskim z tłumaczem. 

GDZIE? Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla osób, które nie mogą pojawić się stacjonarnie, będzie możliwa transmisja online części wykładowej.

KIEDY? Konferencja odbędzie się w dniach 16 i 17 czerwca 2023 roku. Tradycyjnie poprzedzona będzie warsztatem przedkonferencyjnym, który odbędzie się 15 czerwca.

LINK DO REJESTRACJI na Konferencję oraz warsztat: https://edukacja.psttsr.pl/lista-kursow/
*Rejestracja na Konferencję trwa do 11 czerwca 2023r.
*Informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem Konferencją, możliwość stacjonarnego udziału została wstrzymana. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z pojemności auli, w której będzie odbywać się wydarzenie. Wciąż istnieje możliwość rejestrowania się na Konferencję i udziału w niej w formie online! Do czego Was serdecznie zapraszamy!

AGENDA KONFERENCJI:

Pierwszy dzień:

10:00 – 10.20 Otwarcie Konferencji
10:20 – 10:50 Wykład 1: Tomasz Świtek; Spożytkowanie konstruktu relacji w praktyce klinicznej
10:50 – 11:20 Wykład 2: Anne – Marie Wulf; Spojrzenie na relacje przez pryzmat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
11.20 – 11.50 Wykład 3: dr hab. Jacek Szczepkowski; prof. UKW; Trzy wymiary relacji… a może więcej?
11:50 – 12:10 Przerwa
12:10 – 12:40 Pytania i odpowiedzi – panel
12:40 – 13:30 Wykład 4: Ewa Majchrowska; Relacja królowa pracy systemowej – prezentacja sesji wideo z pracy z klientem
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Open space – dyskusje panelowe
15:30 – 15:50 – Wykład 5: Jan Świerszcz; Ujawnienie tożsamości seksualnej przez terapeutę jako budowanie sojuszu i rezygnacja z władzy w relacji terapeutycznej
15:50 – 16:10 – Wykład 6: Barbara Jurkowska; Pod drugiej stronie śluzy, czyli budowanie relacji terapeutycznej u klientów podczas leczenia hematologicznego i transplantacji szpiku
16:10 – 16:30 – Pytania i odpowiedzi
16:30 – Zakończenie pierwszego dnia

Drugi dzień:

09:00 – 09:30 Wykład 7: Dagmara Miałkowska i Michał Siromski; Po jasnej stronie mocy, tsr-owe relacje z popkulturą
09:30 – 10:00 Wykład 8: Marzena Żachowska; Terapia w lesie
10:00 – 10:20 – Pytania i odpowiedzi
10:20 – 10:50 Przerwa
10:50 – 12:30 Pierwsza sesja warsztatowa
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Druga sesja warsztatowa
14:30 – podsumowanie i zakończenie Konferencji

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg
prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Jacek Szczepkowski.
dr Anna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anita Rawa-Kochanowska

Wykłady:

Ponad 40 lat historii dyskursu wokół tego, jak opisywać naszą metodę przynosiło liczne próby ustosunkowania się wobec aspektu korzystania lub odrzucenia idei relacji. Dyskusja toczyła się na poziomie samego opisu metody, jak i wykorzystania tego aspektu w pracy klinicznej.

Moje wystąpienie częściowo odniesie się do aspektów historycznych, jednak w większości skupi się na przedstawieniu kilku sytuacji w pracy z klientem w których starałem się wykorzystać potencjał pracy z wykorzystaniem „r-el-acji”.

Czynnikiem współzależnym od profesjonalistów, a wpływającym znacząco na skuteczność pomagania jest bezpieczna relacja pomocowa, oparta na zaufaniu i otwartości. Przy czym w środowisku praktyków PSR od lat toczy się nieustająca dyskusja na temat nie tyle samego znaczenia relacji z klientem, ale praktycznego podejścia do tego zagadnienia. Zagadnienie relacji wykracza jednak poza to, co się dzieje pomiędzy terapeutą a klientem… i właśnie o tych innych wymiarach
relacji będę mówił w trakcie swojego wystąpienia.

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW – terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR, kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKW w Bydgoszczy, założyciel Centrum Rozwiązań, autor licznych opracowań dotyczących podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i jego aplikacji do różnych obszarów praktyki.

Proponuję w ramach prelekcji, prezentacja filmu przedstawiającego sesję rodzinną i w oparciu o nią prelekcję dotycząca pracy na relacji w rodzinie w sytuacji okołorozwodowej.

Ewa Majchrowska: psycholog kliniczny, terapeuta eriksonowski. Terapeuta, trener, superwizor TSR [Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach], coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasador metody “Kids’Skills – Dam Radę!” w Polsce, członek Rady Merytorycznej PSTTSR [Polskie Stowarzyszenie Terapeutów – TSR]. Ma wieloletnie doświadczenie jako terapeuta rodzinny, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jest założycielem Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – LETSR, w którym z powodzeniem szkoli osoby różnych profesji.

Doświadczenia inności i wyobcowania są przynoszone do naszych gabinetów przez osoby klienckie oraz bywają udziałem terapeutów i terapeutek przynależących do grup społecznie stygmatyzowanych. Gdy osoba kliencka lub terapeuta/ka należą do grupy stygmatyzowanej, świadome zarządzanie ujawnianiem się może grać istotną rolę w procesie psychoterapii i być niezbędne do zbudowania relacji terapeutycznej opartej o akceptację, autentyczność i empatię.

W wystąpieniu przedstawię zagadnienie ujawniania tożsamości seksualnej terapeuty/ki, dylematy z tym związane oraz rekomendacje płynące z doświadczenia własnego oraz literatury przedmiotu.

Prezentacja będzie zilustrowana przykładami z własnej praktyki oraz z doświadczeń innych psychoterapeutów/ek LGBT. W tym kontekście przedyskutowane zostaną zjawiska związane z władzą w psychoterapii, przywilejami nierównej relacji, neutralnością w psychoterapii, refleksją nad intersekcjonalnym JA terapeuty/ki oraz stresem mniejszościowym. Zaproponuję odpowiedzi na pytania, co i jak możemy ujawniać, a czego nie powinniśmy, aby zadbać o autentyczność relacji, wewnętrzną spójność oraz korzyści dla osoby klienckiej.

Jan Świerszcz: mgr psychologii, psychoterapeuta (szkolenie TSR, ukończona 4 letnia Szkoła Psychoterapii INTRA, w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA). Doświadczenie zdobywał m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.), osobami doświadczającymi dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej (m.in. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”). Od 16 lat współpracuje z Kampanią Przeciw Homofobii, gdzie udziela pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+ doświadczającym przemocy motywowanej uprzedzeniami. Od 10 lat szkoli w zakresie pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+. W 2021 roku uzyskał akredytację (AAGSRDT- Advanced Accredited Gender, Sex & Relationship Diversities Therapist, Pink Therapy UK). Pracuje w praktyce prywatnej w Miejscu Terapii i Rozwoju „Dobrze, że jesteś” w Warszawie

Barbara Jurkowska: Psycholożka, od 7 lat pracuje, szkolę się i rozwijam w nucie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, uczestniczka inicjatywy Pudełka TSR, autorka bloga Moc Rozwiązań. Od roku pracuję w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej na oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku (COZL).

Żyjemy w czasach przesiąkniętych popkulturą. Seriale, gry, filmy, komiksy oprócz rozrywki stają się jednak w coraz większym stopniu źródłem znaczeń, wartości, sposobów rozumienia rzeczywistości oraz życiowych strategii. Podczas prelekcji pokażemy dlaczego popkultura może być cennym narzędziem w rękach terapeuty. Zaprezentujemy konkretne dzieła i przykłady ich wykorzystania w praktyce terapeutycznej. Pokażemy w jaki sposób treści popkulturowe mogą posłużyć do poszukiwania zasobów i rozwiązań, a przede wszystkim do budowania bliskiej relacji z klientem.

Dagmara Miałkowska: wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe pedagogiczne oraz socjoterapeutyczne; ukończony II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (obecnie w procesie certyfikacji). 6-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Współzałożycielka Stowarzyszenia Gildia Superbohaterów, wykorzystującego treści i media popkulturowe do edukacji i terapii.

Michał Siromski: psycholog; ukończony II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (obecnie w procesie certyfikacji). 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia indywidualnego i grupowego, w tym w terapii dla młodzieży i dorosłych. Publicysta, miłośnik i badacz popkultury, specjalizujący się w tematyce opowieści superbohaterskich. Współzałożyciel Stowarzyszenia Gildia Superbohaterów, wykorzystującego treści i media popkulturowe do edukacji i terapii.

Podczas kąpieli leśnych uwielbiam wykorzystać elementy tsr.  Jest tam piękna przestrzeń na to, jakoś łatwiej, prościej nawiązywać relacje, również te z przyrodą, które bywa, że są wzruszające, odkrywcze, oczyszczające, wspierające…szersza perspektywa?

W leśnej przestrzeni wykorzystuję też elementy mindfulness (ćwiczenia uważnościowe, oddechowe, treningi relaksacyjne, ćwiczenia wyobrażeniowe).

Marzena Żachowska: działalność edukacyjna, terapeutyczna, szkoleniowa w ramach działalności Leśne Zanurzenie, od ponad 20 lat pedagożka specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Elblągu (pedagog, socjoterapia, kynoterapia, nauczycielka przyrody, biologii), od dwóch lat przewodniczka kąpieli leśnych Forest Therapy Hub.

W trakcie trwania Konferencji odbędą się dwie sesje warsztatów. Będzie istniała możliwość wzięcia udziału w dwóch warsztatach (jeden w trakcie sesji warsztatowej – zapisy odbędą się w trakcie Konferencji):

Warsztaty pisania rozwojowego inspirowane Julio Cortázarem oraz elementami terapii narracyjnej. Ponieważ nasza praca TSR-owa to ciągły work-in-progress i dążenie do poczucia doskonał-OŚCI, przy czym z założenia „doskonałość” jest nie do osiągnięcia, mimo bezustannego trenowania ciekaw-ości oraz otwart-ości, pracując w TSR, jesteśmy Famami (ewentualnie Nadziejami) które patrząc w lustro, od czasu do czasu widzą tam Kronopie.

Cele warsztatu:

 • rozwijanie wrażliw-ości na słowo, charakterystycznej dla TSR
 • refleksja nad pracą (własną i z klientem) w modalności zwanej TSR
 • podejście ze szczyptą humoru do wymagającej pracy terapeuty
 • możliwość przeanalizowania dotychczasowej pracy z TSR oraz punktów zwrotnych
 • chwila zatrzymania nad momentami pomyśln-osci oraz niedoskonał-ości terapeutycznej.
 Maja Zwierzeniec: praca rozwojowa z klientem od ok. 7 lat w formie warsztatów, od 2 lat prowadzę także konsultacje rozwojowe. Aktualnie jestem na finiszu studiów psychologicznych na SWPS. Realizuję kurs specjalizacyjny TSR

Zapraszamy Praktyków, którzy pracują z parami, a chcieliby skorzystać z przestrzeni na odrobinę doświadczeń, stricte w kontekście pracy z parą w sytuacji zdrady.

Okazuje się, że w terapii, racja jednego z partnerów, a już strach pomyśleć- terapeuty- nie idzie w parze z relacją w związku, Idąc za tym relacja, to już z pewnością racja, będąca fundamentem związku i wszelkiej pracy z parą. Żaden aspekt życia w parze nie wywołuje tyle lęku, nie budzi tylu plotek, nie fascynuje, tak jak zdrada, czy romans. Zdecydowałyśmy się podzielić naszymi doświadczeniami w krótkiej formie warsztatowej. Utrzymując zatem relację jako rację, postaramy się z Wami zbudować pomost do pracy nad dalszą relacją pary, nad ich przyszłością w sytuacji szeroko pojętej zdrady. Pokażemy narzędzia i techniki, którymi operujemy w Pracowni TSR, trochę też zatrzymamy się dając możliwość wglądu w siebie podczas prowadzenia takiej sesji, zwracając mocno uwagę na „demony” w postaci naszych racji.

Sylwia Moch-Piątek: pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany terapeuta, trener TSR, hipnoterapeuta, specjalistka terapii ludowych. Prowadzi praktykę prywatną w ramach Pracowni TSR w Słupsku, prowadząc terapię indywidualną, par, dzieci, uzależnień, warsztaty, szkolenia. Doświadczenie zawodowe budowała pracując jako kurator zawodowy rodzinny, wykorzystując w swojej pracy Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Członek PSTTSR. Jest szczęśliwą posiadaczką pola lawendowego (Lawendowy Zakątek Machowino), gdzie oprócz kontaktu z naturą prowadzi m.in. warsztaty dla kobiet, par.

Olga Geisler: certyfikowany terapeuta TSR, trener TSR. Zawodowo związana z Ośrodkiem Kuratorskim w Strzelinie jako kurator zawodowy rodzinny, gdzie pracuje w ramach autorskiego programu psychoprofilaktycznego m.in. z młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Jasna Przyszłość”, którego celem jest wszechstronna pomoc zwłaszcza psychologiczna, szkolna oraz społeczna. Prowadzi terapię indywidualną par, dzieci, uzależnień. szkolenia, warsztaty w ramach Pracowni TSR w Słupsku. Członek PSTTSR

„Kto kogo wiedzie w procesie terapii?” to pytanie zapraszające osoby uczestniczące do podjęcia refleksji nad rolą terapeuty/ki w procesie terapeutycznym.

Podążanie za klientem? A może dyrektywność? Wiedza? A może postawa niewiedzy? Jak wyważyć proporcje i wybierać w zgodzie ze sobą oraz z korzyścią dla klientów? Celem warsztatu może być lepsze rozeznanie roli terapeuty/ki w procesie pomagania i uwrażliwienie na kwestie prowadzenia-towarzyszenia-podążania a także pogłębienie samoświadomości osoby terapeuty odnośnie osobistych preferencji i tendencji w tym zakresie. W pytaniu „Kto kogo wiedzie..?” „wiedzenie” proponuję zobaczyć jako prowadzenie w sensie działania, ale „wiedzenie” odnoszące się też do wiedzy i wiedzenia rozumowego oraz nie-wiedzenia jako postawy.

Narzędziem doświadczenia tych zagadnień podczas warsztatów będzie dla nas ciało i ruch oraz wzajemna interakcja w parach- zarówno wspólny ruch (być może taniec?…nie wiem…) oraz rozmowa. Jeśli zastanawiasz się czy praca z ciałem jest dla ciebie… Nie jest wymagana ani nadzwyczajna kondycja ani jakiekolwiek umiejętności taneczne. Podobnie jeśli idzie o wyczucie rytmu czy estetykę ruchu- nie są one konieczne. Przeciętny poziom kontaktu z własnym ciałem oraz sprawności fizycznej będzie wystarczający.

* Warsztat może zostać dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiego zapotrzebowania.

 

Magdalena Łabędź: psycholożka, certyfikowana terapeutka TSR, trenerka, pasjonatka pracy terapeutycznej poprzez ciało-ruch- taniec. Na co dzień prowadzę prywatną praktykę- gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego w Gdańsku, gdzie odbywam spotkania indywidualne oraz z parami, diadami i polikułami w ramach konsultacji i terapii psychologicznej oraz seksuologicznej zajmuję się również edukacją seksualną i równościową, facylituję grupy wsparcia oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Warsztat nt. tych wszystkich cośków, którymi (nie)świadomie wypełniamy przestrzeń między słowami. A także o tym, co się może zadziewać pomiędzy myślą a słowem oraz pomiędzy słowem a myślą. Podróż w poszukiwaniu języka ciszy i komunikacji pozawerbalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Byłabym szczęśliwa mogąc dzielić się z Wami pytaniami, wątpliwościami, a czasem także wiedzą i umiejętnościami…i czerpiąc od Was różne cośki:) Do zobaczenia między ciszą i spokojem oraz ruchem i poszukiwaniem kierunku.

Kasia Panejko-Wanat: Gdy się urodziłam nadano mi imię Kasia, zawsze miałam w głowie dużo pytań… Początkowo rodzice dzielnie próbowali na nie odpowiadać. W szkole dostałam zakaz zadawania pytań na fizyce… więc skończyłam Studia na UW na Wydziale Fizyki, regularnie ucząc się już po zdanych egzaminach. Moją pierwszą pracą po Fizyce była praca w Ośrodku Monaru w Gloskowie. Z czasem okazało się, że człowieka jeszcze trudniej zrozumieć niż świat przyrody. Ciekawość została. Ukończyłam 3- letnie szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Zdałam egzamin na terapeutę uzależnień, szkoliłem się i szukałam swojego sposobu pracy. Na TSR trafiłam stosunkowo niedawno (na razie tytuł konsultanta i terapeuty w trakcie certyfikacji) .

Warsztat poświęcony będzie praktycznemu spojrzeniu na budowanie relacji współpracy z klientami, którzy zostali zobligowani przez osoby z zewnątrz do udziału w programach pomocy psychologicznej. Prowadzące wniosą przykłady oparte na doświadczeniu wieloletniej pracy z osobami stosującymi przemoc, które mówią o poczuciu przymusu, nakazu, dyskomfortu tego kontekstu. Poszukamy odpowiedzi na pytania jakie „dobro” dla klienta może wynikać z podjętej decyzji zgłoszenia się na terapię, jakie może mieć z tego korzyści, jak uwzględniać aspekt „wolności” wyborów klienta w sytuacji bycia kierowaną/ym na takie oddziaływania.

Monika Lakowska: mgr psychologii, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przy Polskim Towarzystwie Psychologicznych (PTP). Prowadzi terapię indywidualną i grupową m.in. dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie Jest wykładowcą i trenerem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Prowadzi liczne szkolenia w tym zakresie, dla bardzo różnych grup odbiorców. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Certyfikowana Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA oraz certyfikowana Trenerka, Terapeutka i Superwizorka PSTTSR i CTSR.

Ewa Podgórska: mgr psychologii, terapeutka, trenerka TSR (certyfikat PSTTSR, CTSR), certyfikowana specjalistka do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA). W ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi terapię indywidualną, grupy, warsztaty i treningi dla osób zgłaszających się po pomoc. Koordynuje programy pomocy kierowane do osób stosujących przemoc. Współzałożycielka i członkini zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi szkolenia, kursy dla przedstawicieli różnych podmiotów z zakresu interwencji, pomocy psychologiczne.

Jest kilka sytuacji, które złożyły się na genezę pomysłu. Kiedyś w kościółku akademickim w Rybniku był duszpasterzem akademickim ksiądz, podczas którego kazań, prawie zawsze dostrzegałem wątki TSR. Zacząłem widzieć je w różnych sferach życia. Pewno były tam cały czas ale to moja wrażliwość na ich dostrzeganie się otwarła, zwiększyła. Będąc przed laty w Toruniu na konferencji, była wystawa i na bilbordach również pojawiały się wątki TSR. Apogeum genezy, to film To właśnie miłość i parafrazując „Miłość jest wszędzie”, pomyślałem, ze TSR jest wszędzie.

Podczas warsztatu chciałbym uwrażliwić uczestników na dostrzeganie TSR w różnych dziedzinach życia: kulturze, filmie, sztuce, polityce, literaturze. Pomył jest taki, żeby potencjalni uczestnicy dowiedziawszy się o nim, wcześniej przygotowali coś z wymienionych dziedzin lub niewymienionych, w czym widzą TSR i przynieśli te skarby na warsztat. Tam byłoby pole wymiany tych spostrzeżeń ale i odkrywanie innych, nowych.

Cel: inspiracja oraz wzmacnianie umiejętności dostrzegania, wychwytywania wyjątków i ich pożytkowania.

Jarosław Tarnowski: ukończyłem studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 16 lat pracuję terapeutycznie. Krokami milowymi w mym samorozwoju i rozwijaniu kompetencji do pracy z drugim człowiekiem było:
· ukończenie szkolenia Psychiatryczny Terapeuta Środowiskowy i uzyskanie certyfikatu Specjalisty Terapii Środowiskowej
· ustawiczne szkolenie się w podejściu psychoterapeutycznym skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz uzyskanie certyfikatu terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
· udział w Szkole Trenerów oraz certyfikat trenera umiejętności psychospołecznych.
Pracuję w obszarze interwencji kryzysowej, zaburzeń psychicznych, trudności wychowawczych, nieporozumień w związkach. Spotykam się z dorosłymi ale również młodzieżą. Prowadzę konsultacje indywidualne, z parami oraz grupami. Mam w dorobku grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, prowadzone wg. mojego autorskiego programu, warsztaty kompetencji wychowawczych, warsztaty asertywności, komunikacji interpersonalnej oraz zmiany percepcji siebie i swojego wizerunku, dedykowane dla osób z niepełnosprawnością. Jestem pomysłodawcą, inicjatorem i realizatorem blisko czterdziestu projektów w obszarze wsparcia i terapii. Jednym z nich była Rybnicka Akademia Rodziny. Od wielu lat pracuję też jako dydaktyk, prelegent, autor publikacji naukowych. Ostatni mój dorobek, to artykuł „Grupa wsparcia, jako miejsce dzielenia się doświadczeniami wskazującymi na istnienie przemocy w związkach zakończonych.”, w pracy zbiorowej, wydanej przez Uniwersytet Śląski w Opawie. Zajmuję się także superwizją. W tym zakresie działałem m.in. w ramach doradztwa, współpracując przez lata z ROPS w Katowicach, Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Cieszynie oraz Centrum Pieczy Zastępczej w Gliwicach. Lubię pływać, zwiedzać i pomagać zwierzętom. Znam czeski, jestem przewodnikiem jurajskim PTTK.

Treścią i zarazem celem warsztatu jest poszukiwanie przestrzeni do wydobywania, wzmocniania  i poszerzenia kontekstu relacji w procesie terapeutycznym. Traktując proces terapeutyczny jako przemierzanie pewnej mapy z klientem, zaczynając go w  punkcie A i nakreślając drogę do punktu B –  aby ku niemu zmierzać, uruchamiamy to co niezbędne, zabieramy to co niezbędne.  Niezbędne wobec kogo? Niezbędne dla kogo? Moim doświadczeniem jest to, że jedne z najczęściej rozumianych jako niezbędne, wymieniane  przez klientów są konteksty relacyjne. Relacja ze sobą, relacja z częściami siebie, relacja ze swoimi rolami, relacja ze światem ożywionym ( ludzie, zwierzęta, rośliny) jak i nieożywionym ( przedmioty, symbole, postacie, wartości, muzyka itd.)

Zapraszam na warsztat oparty na słowie i na metaforze – słowo, obraz, symbol, kolor wykorzystane do wydobywania, poszukiwania  i rozszerzenia perspektyw na owe potrzeby relacyjne. 

 

Izabella Warchoł:  terapeuta, trener i superwizor PSTTTSR, pierwsze TSRowe kroki stawiała 22 lata temu w obrzarzepomocy społecznej. Na co dzień pracuje jako trener i superwizor w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz jako terapeuta (  młodzież, rodziny i pary) w Studio Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

 

Warsztat przedkonferencyjny: „Budowanie relacji – ja i inni” (w interakcjach) poprowadzi Anne-Marie Wulf, duńska Terapeutka Rodzin, założycielka Duńskiego Instytutu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, nauczycielka, trenerka i superwizorka, a także członkini zarządu EBTA i IASTI.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jest podejściem zorientowanym na przyszłość i skoncentrowanym na kliencie, zawiera w sobie idee ko-konstrukcji. Jego korzenie to m.in. Społeczny Konstrukcjonizm, Terapia Rodzin, elementy Terapii Systemowej. Wszystkie one wnoszą pewne pomysły dotyczące RELACJI oraz tego, jak powinniśmy współdziałać i myśleć w kontekście zawodowym.

Warsztat rozpocznie się od eksplorowania koncepcji RELACJI w ogóle. Przyjrzymy się w jaki sposób w TSR, a w szczególności Steve de Shazer czy Insoo Kim Berg patrzyli na RELACJE. Sprawdzimy, jak z rozwojem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w ciągu ostatnich 40 lat, różni praktycy TSR myślą o RELACJI dzisiaj. Sprawdzimy, co w odniesieniu do RELACJI sprawia, że to podejście różni się od innych podejść.

Podczas warsztatu będziemy pracować „Wokół RELACJI w TSR” w dwóch perspektywach: RELACJI zawodowych i osobistych. RELACJE opierają się na interakcjach między ludźmi – jest to dwukierunkowy proces współpracy. Poeksplorujemy ten proces na mikro-poziomie. Zbadamy, jak nawiązać RELACJĘ i porozmawiamy o korzyściach płynących z „dobrej” RELACJI.

Dzięki pracy grupowej i ćwiczeniom będziesz mógł_mogła zastanowić się nad swoimi RELACJAMI i wpływem, jaki mają one na twoje dzisiejsze (współ)działania. Ponadto, otrzymasz konkretne narzędzia, takie jak „Koło Interakcji”, Mapowanie Sieci, czy Genogram, które pomogą ci uzyskać jeszcze bardziej RELACYJNĄ perspektywę w swojej praktyce zawodowej.

W trakcie warsztatu przeplatały się będą prezentacje, filmy i ćwiczenia, co da Ci możliwość uczenia się na rożnych poziomach i w różny sposób. Doświadczysz też kreatywnego i wspólkonstruktywnego procesu, gdzie będzie czas na pytania, eksperymenty i wyjaśnienia.

POPRZEDNIE KONFERENCJE

W dniach 10 – 11 czerwca 2022r. odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „W procesie zmian – w obliczu wyzwań”. Konferencja została objęta patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association – EBTA) i odbyła się w formule online.

Konferencja została poprzedzona warsztatem „Współczesne rodzinne kryzysy” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym była Ewa Majchrowska – psycholog kliniczny, terapeuta eriksonowski. Terapeuta, trener, superwizor TSR [Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach], coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasador metody “Kids’Skills – Dam Radę!” w Polsce oraz członek Rady Merytorycznej PSTTSR. Ma wieloletnie doświadczenie jako terapeuta rodzinny, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jest założycielem Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – LETSR, w którym z powodzeniem szkoli osoby różnych profesji.

Warsztat był poświęcony zapoznaniu się ze sposobami wsparcia rodzin w kryzysach nie tylko wynikających ze stadium w jakim jest rodzina, ale przede wszystkim, dowiedzeniu się, jak wspierać rodziców i dzieci w sytuacjach konfliktów rodzinnych, w sytuacjach około rozwodowych.

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: Krzysztof Klajs, prof. Jacek Szczepkowski, Tomasz Świtek, Jolanta Bylica, dr Tomasz Głowik, Mark Mitchell, Agnieszka Turska-Majewska, Tomasz Majewski, Marta Piegat-Kaczmarczyk, Filip Jach.

Agenda Konferencji:

Pierwszy dzień – 10 czerwca 2022

10:00 – Otwarcie Konferencji
10:15 – 10:50 – Wykład otwarcia – Krzysztof Klajs (PIE, PTP) – Jak psychoterapia zmienia psychoterapeutę
10:50 – 11:15 – dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW – Minimalizm w TSR, czyli aktywne lenistwo terapeuty. 
11:15 – 11:30 – przerwa
11:35 – 12:15 – Tomek Świtek – 50 twarzy tego, co nazywamy SF
12:15 – 12:45 – Jolanta Bylica – Świat oczami nastolatka 
12:45- 13:45 przerwa obiadowa
13:45 – 15:00 – Open space – dyskusje panelowe
15:05 – 15:35 – dr Tomasz Głowik – Kiedy rozwiązanie staje się problemem. Pułapka uniwersalności metod w terapii
15:35 – 15:50 – przerwa
15:50 – 16:50 – prezentacja sesji wideo z pracy z klientem
16:50 – Zakończenie pierwszego dnia

Drugi dzień – 11 czerwca 2022

10:00 – 10:30 – Mark Mitchell (USA) – kryzys, pierwsza pomoc i dbanie o siebie
10:30 – 12:00 – pierwsza sesja warsztatowa
12:00 – 13:00 – przerwa
13:00 – 14:30 – druga sesja warsztatowa
14:30 – 14:45 – przerwa
14:45 – 15:15 – Agnieszka Turska-Majewska i Tomasz Majewski – Kiedy zmiana nie nadchodzi
15:15 – 15:45 – Marta Piegat-Kaczmarczyk – Specyfika pracy wsparciowej i terapeutycznej z osobami z doświadczeniem uchodźctwa.
15:45 – 16:15 – Filip Jach – TSR a filozofia wschodu. Inspiracje i kontynuacje
16:15 – podsumowanie i zakończenie Konferencji

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:
 • Iza Warchoł: „W cieniu ciała – czyli TSRowo o  wspieraniu osób transpłciowych”
 • Piotr Biederek” „Zmiany, wyzwania, osiągnięcia – jak zastosować Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w rozwoju kompetencji pracowników”
 • Filip Jach: „Czy(m) są zaburzenia psychiczne?”
 • Dagmara Miałkowska, Michał Siromski, Ewa Sokołowska: „Superbohaterowie w służbie zmiany”
 • Jolanta Bylica: Świat oczami nastolatka. Czego doświadcza? Co komunikuje? Czego potrzebuje?
W trakcie trwania Konferencji odbyły się dyskusje panelowe – open space:
 • Magdalena Szutarska – Pytania i odpowiedzi wokół procesu certyfikacji PSTTSR
 • Agnieszka Skórzak – Czego uczą nas nasi klienci?
 • Jolanta Bylica – Wymiana doświadczeń w pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Dorota Kulesza-Tałan – “Najgorsza sesja świata” – potknięcia jako okazje do rozwoju terapeuty
 • Adrian Kondraciuk – TSR a tzw. odmienne stany świadomości – wyzwania w normatywności klienta
 • Wiesław Mielcarski – Mój NIE-TSR… czyli co robię poza TSR w pracy z klientami… i to działa!

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg

prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Jacek Szczepkowski.

dr Anna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Anita Rawa-Kochanowska

W dniach 18 – 19 czerwca 2021r. odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pn. „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR”, która pierwszy raz w historii organizowana była przez Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach we współpracy z Sekcją Podejścia Skoncentowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego!

Konferencja została poprzedzona dwoma warsztatami:

„PSR w pracy z osobami LGBT+” prowadzonym przez Magdalenę Łabędź

„Praktyczny warsztat Superwizji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” prowadzonym przez gościa specjalnego – Franka Thomasa

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: prof. Peter de Jong, prof. Frank Thomas, prof. Thorana S. Nelson, prof. Jaseem Koorankot, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Jacek Szczepkowski, Luis Alarcon Arias, Magdalena Szutarska, Artur Lewiński, Tomasz Świtek, Adrian Kondraciuk i wielu innych.

Agenda Konferencji:

18 czerwca (piątek)

09:30-10:00 – Otwarcie
10:00-10:45 – Wykład: Bo ona niejedno ma imię……. – różnorodnie i o zmianie / Magdalena Szutarska, Artur Lewiński
10:45-11:00 – Wieści z Polski: Zajrzyjmy do Pudełek TSR / Jolanta Bylica
11:00-11:45 – Wykład / Let’s start with e-motions… żeby, prowadzić rozważania wokół e-moc-ji….BbraaveC model w działaniu! / Tomasz Świtek
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:45 – Wykład: Iść, ciągle iść w stronę klienta! / prof. Peter de Jong
12:45-13:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy z dziećmi – uchodźcami / Marta Piegat-Kaczmarczyk
13:00-13:45 – Wykład / O relacji narzekania w relacji z objawem / Adrian Kondraciuk
13:45-14:00 – Wieści z Polski: Natura śpiewu, głos i TSR / Katarzyna Paterek
14:00-15:00 – Przerwa
15:00-15:45 – Wykład: Założenia vs teoretyczna próżnia – (nie)oczywiste ramy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach / prof. Jacek Szczepkowski
15:45-16:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy neonatologa / Justyna Fiałkowska
16:00-16:45 – Wykład: Po co terapeucie postmodernizm w gabinecie? / prof. Bogdan de Barbaro
16:45-16:50 – Wieści z Polski / Daria Abramowicz
16:50-17:00 – Wieści z Polski: PSR w mediacjach rodzinnych / Agnieszka Wieliczko
17:00-17.45 – Wykład: Nie pozwól, aby postęp stanął na drodze zmiany / prof. Frank Thomas
17:45-18:00 – Podsumowanie pierwszego dnia

19 czerwca (sobota):

09:00-09:45 – Wykład: Systemowo Skoncentrowana na Rozwiązaniach / prof. Thorana S. Nelson
09:45-11:45 – Warsztaty – pierwsza sesja
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:15 – Wieści z Polski: Świat filmu oraz sportu i PSR / Ewa Serwotka
12:15-12:45 – Wykład: TSR w pewnym kontekście / dr Jaseem Koorankot
12:45-13:00 – Wieści z Polski: PSR i psychodietetyka / Aleksandra Bambrowicz-Kołakowska
13:00-13:30 – Przerwa
13:30-13:45 – Wieści z Polski: Psycholog w firmie / Katarzyna Szałek-Zielińska
13:45-15:45 – Warsztaty – druga sesja
15:45-16:00 – Przerwa
16:00-16:15 – Wieści z Polski: PSR pracy pomocowej z seksualnością / Daria Świderek
16:15-17:00 – Wykład: Różnorodność, integracja i spójność – dylematy wokół granic Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach / Luis Alarcon Arias
17:00 – Podsumowanie konferencji i zakończenie

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:

ESR – zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w szkole podstawowej / Izabela Świętochowska
Pomagać z rozmysłem – wykorzystanie PSR w pracy socjalnej / Agata Kuszewska
Autoterapia TSR czyli jak wykorzystywać metodę, by wspierać siebie w trudnych sytuacjach życiowych? / Teresa Worobiej
PSR w interwencji kryzysowej / Ewa Majchrowska
U źródeł krzyku / Izabela Warchoł
TSR w edukacji na przykładzie praktycznego zastosowania Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego / Wiesław Mielcarski

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg,

prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Jacek Szczepkowski,

prof. UW – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Anna Cierpka,

dr Anna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27 czerwca 2020r. odbyła się XIV Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „Nie zmienisz już rozdanych kart, ale możesz zdecydować jak nimi zagrasz. Sposoby radzenia sobie w obliczu zmian”. Tym razem w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną, Konferencja odbyła się w trybie online.

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: dr Anita Rawa Kochanowska, mgr Tomasz Majewski, mgr Adrian Kondraciuk, mgr Danuta Jacoń-Chmielecka, mgr Agnieszka Turska-Majewska, prof. Thorana Nelson, mgr. Tomasz Świtek, mgr Jacek Lelonkiewicz

Agenda Konferencji:

 • 10.00 Otwarcie Konferencji,
 • 10.20 – 11.00 dr Anita Rawa Kochanowska: „TSR-owiec na Facebooku – jak określić własne zasoby i wykorzystać je w budowaniu własnej marki”,
 • 11.00 – 11.40 mgr Tomasz Majewski: „Zła sytuacja to dobra sytuacja – rozwój „dzięki” doświadczeniom traumatycznym”,
 • 11.40 – 12.20 mgr Adrian Kondraciuk: „Uzależnienie jako zasób”,
 • 12.20 – 13.00 mgr Danuta Jacoń-Chmielecka: „HCSR czyli Holistyczny Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, czyli opowieść o przechodzeniu od „dlaczego?”, przez „dla-czego?” „po co?” do „co?”. Unikatowy trening mentalny w projektowaniu zmian wraz z podróżą po metodykach odnajdywania rozwiązań, usprawnień i innowacji takich, jak:  Agile, Lean, Kan-Ban, Design Thinking oraz przygodą z naszymi autorskimi UNIKATOWYMI KARTAMI POZYTYWNYCH ZMIAN”
 • 13.00 – 14.00 przerwa
 • 14.00 – 14.40 mgr Agnieszka Turska-Majewska: „Otrzymałeś dobrą wiadomość – masz depresję”,
 • 14.40 – 15.40 prof. Thorana Nelson,
 • 15.40 – 16.20 mgr. Tomasz Świtek: „Kiedy weny brak”,
 • 16.20 – 17.00 mgr Jacek Lelonkiewicz: „Wykład o niczym”,
 • 17.00 zamknięcie Konferencji.

W dniach 7 – 8 czerwca 2019r. odbyła się XIII Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „TSR – wspólne założenia, różne rozumienie(a)”. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami z wykorzystaniem modelu z Brugii” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był Sébastien Vernieuwe (Belgia) – jeden z liderów Modelu z Burgii.  Ma doświadczenie w terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej dla dzieci, młodzieży i i ich rodzin. Zajmuje się psychoterapią, szkoleniami, coachingiem.  Pracuje głównie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, zarazem czerpiąc inspiracje z tradycji podejść poznawczych i systemowych. W swojej pracy wykorzystuje między innymi „Signs of safety”, „Partnership for safety”. Założyciel „Thepco” – organizacji zajmującej się tearpią i poradnictwem dla młodzieży i ich rodzin. 

Warsztat był poświęcony wykorzystaniu „Modelu z Brugii” w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Inspiracją było wieloletnie doświadczenia autora w pracy w tym obszarze. Priorytetem była praktyka, ćwiczenia…, unikanie długich wywodów, mnogości słów ze strony prowadzącego. Był to czas wymiany, budowania na doświadczeniu i doświadczania.

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: prof. Thorana Nelson, dr. hab. Jacek Szczepkowski, Ewa Majchrowska, Igor Rotberg, Adrian Kondraciuk, Zuzanna Woyda, dr Jana Chojecka, Sebastien Vernieuwe, Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek, Renata Pająkowska-Rożeń, Tomasz Świtek

Agenda Konferencji:

Piątek 7 czerwca 2019r.

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników – bufet kawowy
 • 11.00 – 11.15 Otwarcie Konferencji
 • 11.15 – 13.30 Sesje plenarne:
  • Prof. Thorana Nelson: „TSR w pracy z rodzinami w ujęciu systemowym”
  • dr hab., Jacek Szczepkowski: „Relacja terapeutyczna i emocje w TSR – inny punkt widzenia”
  • Ewa Majchrowska: „Klient – nosicielem objawu”
  • Adrian Kondraciuk i Zuzanna Woyda: „PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą oparty na PSR”
  • dr Jana Chmielecka: „Ocena rezultatów i sojuszu terapeutycznego – TSR w zakładach karnych”
 • 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa – bufet kawowy
 • 17.00 – 18.00 Open Space – dyskusje panelowe
 • 18.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie członków PSTTSR
 • 20.30 – ? Spotkanie integracyjne

Sobota 8 czerwca 2019r.

 • 09.00 – 11.00 Sesje plenarne:
  • Sebastien Vernieuwe: „TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą – nawyki internetowe, gry komputerowe – jak użytecznie asystować
  • Ewa Reczek i Katarzyna Ślęczek: „Rozwiązania w świetle kamery”
  • Renata Pająkowska-Rożeń i Igor Rotberg: „Zadbaj o psychologa”
  • Tomasz Świtek: „Nasze mentalne życie w pół-fikcjach – rozważania na temat filozofii Hansa Vaihingera i TSR”
 • 11.00 – 11.30 Przerwa – bufet kawowy
 • 11.30 – 13.30 Zajęcia warsztatowe
 • 13.30 – 14.00 Zakończenie Konferencji

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:

 • „Wypalenie zawodowe – w poszukiwaniu równowagi” – Alicja Misiukajtis i Jacek Szczepkowski
 • „Spotkanie z rodziną – podróż w terapię” – Ewa Majchrowska
 • „Moje fikcje, moja użyteczność, a gdzie w tym wszystkim klient?” – Tomasz Świtek
 • „Zachowania trudne? – zobaczyć, zrozumieć, zmienić… Wykorzystanie analizy materiału filmowego do zrozumienia zachowań trudnych małych dzieci.” –
 • Ewa Reczek, i Katarzyna Ślęczek
 • „Rodziny patchworkowe” – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w budowaniu dobrych relacji  – Sébastien Vernieuwe
 • „Uważność w zmianie – zmiana w uważności” – Justyna Kita i Izabella Warchoł
 • „Film w pracy wychowawczej przy użyciu technik PSR.” – Sebastian Richert

W dniach 8 – 9 czerwca 2018r. odbyła się XII Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „Róbmy, co działa – wyzwania praktyki pomocowej”. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Zabierając TSR na spacer…… – kto obawia się zjechać z głównej drogi?” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był dr Bogdan Cezar Ion: z wykształcenia jest psychologiem klinicznym, superwizorem i trenerem psychoterapii. Szkolił się i posiada certyfikaty różnych metod klinicznych, m.in. Terapii Krótkoterminowych (SFBT, Krótkoterminowej Terapii Strategicznej, Dialogu Motywującego i innych), Podejściach Opartych na Doświadczaniu, Podejściu Behawioralno-Poznawczym, Hipnozie Klinicznej. Najbardziej związany jest z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz podobnymi metodami, bazującymi na zasobach i kompetencjach klienta, opartymi o narrację, współpracę i dialog. Promuje praktyki oparte na dowodach naukowych, wspierając udokumentowany profesjonalny rozwój. Od 2002 roku używa Skali Oceny Wyniku, a przez ostatnią dekadę angażuje się w praktykę i nauczanie FIT (Feedback Informed Treatment) wśród praktyków zdrowia psychicznego. Jest konsultantem i superwizorem wspierającym wprowadzanie metody FIT. Uczył się i szkolił u dr Scotta D. Millera, a od 6 lat jest certyfikowanym trenerem FIT (Feedback Informed Treatment) przy International Center for Clinical Excellence. Dr Bogdan przez ponad 20 lat służy, jako katalizator pozytywnej zmiany i nauki zarówno w prywatnej praktyce, jak i na Uniwersytecie w Bukareszcie, gdzie uczy SFBT, jako wykładowca na studiach magisterskich z Psychologii Klinicznej. Jest prezesem Rumuńskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowych oraz członkiem założycielem paru renomowanych towarzystw i instytutów (Instytut Badań i Terapii Traumy). Obecnie pełni funkcję prezesa Bucharest Chapter of The Romanian Psychologists College, instytucji reprezentującej ponad 30 % psychologów w Rumunii.

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: Tomasz Świtek, Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński, Ewa Majchrowska, Anna Szapert, Paulina Czapska, Marta Polichnowska, Bogdan Ion, Renata Pająkowska-Rożeń, Anita Rawa-Kochanowska, Joanna Roch, Wioleta Kuśnierzowska, Jacek Lelonkiewicz, Danuta Jacoń-Chmielecka, Olga Geisler, Sylwia Moch-Piątek, Alicja Bęś, Dominik Małek 

Agenda Konferencji:

Piątek 8 czerwca 2018r.

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników – bufet kawowy
 • 11.00 – 11.15 Otwarcie Konferencji
 • 11.15 – 13.30 Sesje plenarne:
  • Tomasz Świtek: „Różne tradycje, różne koteksty, różna praktyka”
  • Jacek Szczepkowski i Artur Lewiński: „U źródeł TSR: te same założenia, różne znaczenia”
  • Anna Szapert i Paulina Czapska: „TSR w pracy terapeutycznej i coachingowej z kobietami: perspektywy, możliwości, ograniczenia”
  • Marta Polichnowska: „Komunikat z badań dotyczących TSR w pracy z młodzieżą”
 • 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa – bufet kawowy
 • 17.00 – 18.00 Open Space – dyskusje panelowe
 • 18.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie członków PSTTSR
 • 20.30 – ? Spotkanie integracyjne

Sobota 9 czerwca 2018r.

 • 09.00 – 11.00 Sesje plenarne:
  • Jacek Lelonkiewicz: „O zmianie”
  • Bogdan Ion: „FIT – konkretna praktyka dla terapeutów PSR”
  • Danuta Jacoń-Chmielecka: „TSR, HCRS & Design Thinking, czyli jak skutecznie kreować pozytywne zmiany”
  • Prezentacja i omówienie sesji terapeutycznej
 • 11.00 – 11.30 Przerwa – bufet kawowy
 • 11.30 – 13.30 Zajęcia warsztatowe
 • 13.30 – 14.00 Zakończenie Konferencji

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:

 • „FIT – terapia oparta na feedbacku dla praktyków PSR” – Bogdan Ion
 • „Jak poprowadzić ostatnią sesję w procese terapeutycznym – Instrukcja Obsługi Siebie” – Renata Pająkowska-Rożeń
 • „Zaglądając lękowi w oczy?” – Ewa Majchrowska
 • „Wychowanie w oparciu o zasoby dziecka i rodzica” – Anita Rawa-Kochanowska
 • „Hip-Hop nie dzieli nas, a łączy – świat muzyki jako zasób klienta” – Joanna Roch i Wioleta Kuśnierzewska
 • „Trzy sceny z życia terapeuty” – Tomasz Świtek
 • „TSR, HCRS & Design Thinking, czyli jak skutecznie kreować pozytywne zmiany” – Danuta Jacoń-Chmielecka
 • „Praktyku TSR – czas zadbać o siebie” – Olga Geisler, Sylwia Moch-Piątek i Alicja Bęś
 • „TSR i wartości – to działa” – Dominik Małek
 • „Emocje – dyskusyjny wątek w TSR” – Jacek Szczepkowski

W dniach 9 – 10 czerwca 2017r. odbyła się XI Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „Poza techniką – indywidualny styl w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego i Wydział Nauk O Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Przejść na kolejny level – gry komputerowe, filozofia stoicka i koncentracja na rozwiązaniach jako model rozwoju umiejętności w pracy z klientami z ADHD i Zespołem Asperger’a.” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był Michael Hjerth: terapeuta ze Szwecji (vicedyrektor Solutionwork Institut w Sztokholmie)

Michael Hjerth przedstawił swój autorski model pracy w TSR: Wyzwanie-Umiejętność, który pierwotnie opracował do pracy z młodymi ludźmi z ADHD i zespołem Aspergera. Od tamtej pory model ten okazał się tak udany, że teraz używa go ze wszystkimi swoimi klientami. Opiera się on na koncepcji procesów iteracyjnych: użycia małego kroku i działania, wielokrotnie powtarzanego, aby coś rozwinąć. W zasadzie, tak właśnie działa natura, a ewolucja jest procesem iteracyjnym, podobnie, jak większość uczenia się. Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazje prześledzić korzenie tego zjawiska od starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej – dialogu sokratejskiego, przez Arystoteliańskie formowanie Nawyków, po medytacje stoickie pomagające rozwinąć Eudemonię lub dobrostan.

Procesy te znaleźć można także w grach wideo, od Candy Crush Saga (gra ze Szwecji) po Wiedźmina, czy World of Warcraft. Wielu młodych ludzi spędza dużo czasu grając w gry komputerowe i, co jest interesujące, zdobywają wyższe poziomy funkcjonowania w grze: są w stanie się koncentrować, nadawać priorytety, radzić sobie z trudnościami, współpracować, etc. Coś w środowisku gry aktywuje w graczu te zasoby. Jeżeli dowiemy się, co aktywuje te zasoby, być może będziemy w stanie potencjalnie aktywować te same operacyjne umiejętności w innych kontekstach, jak: życie rodzinne, szkoła czy życie zawodowe.

Niektóre z koncepcji używanych w trakcie warsztatu:

’Technika OASIS’ Teoria procesów iteracyjnych Model Wyzwanie-Umiejętność-Nawyk Czym jest gra – i czego gry mogą nauczyć nas o życiu Funkcje wykonawcze: ADHD i Zespół Aspergera jako problemy z umiejętnościami i nauką System Quest-box: łączenie filozofii stoickiej i psychologii gry Oktagon ośmiu drzwi: ekosystemowy pogląd na cztery wymiary ludzkiego życia: działań/interakcji, psychologii/fenomenologii, biologii/fizjologii, egzystencjalny/religijny

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: Jacek Lelonkiewicz, Jacek Szczepkowski, Tomasz Świtek, Danuta Jacoń-Chmielecka, Michael Hjerth, Ewa Majchrowska

Agenda Konferencji:

Piątek 9 czerwca 2017r.

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników – bufet kawowy
 • 11.00 – 11.15 Otwarcie Konferencji
 • 11.15 – 13.30 Sesje plenarne:
  • Jacek Lelonkiewicz: „Czy terapeuta BSFT może być indywidualistą”
  • Jacek Szczepkowski: „Nie to jest ważne co jest, ale jakie jego imię – młotek, struktura i teoria w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”
  • Tomasz Świtek: „Pomiędzy użytecznością a TSR – od klimatu tworzenia TSR, po …?”
  • Danuta Chmielecka-Jacoń: „TSR & HCSR… z wykorzystaniem MF & DT & BT & KS (MindFulness & Design Thinking & Bonsai Tree & Kaizen steps)”
 • 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa – bufet kawowy
 • 17.00 – 18.00 Open Space – dyskusje panelowe
 • 18.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie członków PSTTSR
 • 20.30 – ? Spotkanie integracyjne

Sobota 10 czerwca 2017r.

 • 09.00 – 11.00 Sesje plenarne:
  • Michael Hjerth: „Oktagon 8 drzwi: ekosytemowe spojrzenie na cztery wymiary ludzkiego życia”
  • Ewa Majchrowska: „Dziecko przewodnikiem w zabawie skoncentrowanej na rozwiązaniach” (wystąpienie odtworzone z nagrania)
  • Anna Szapert: „Ćwiczenia z twórczości – PSR w pracy z artystami”
  • Prezentacja sesji terapeutycznej
 • 11.00 – 11.30 Przerwa – bufet kawowy
 • 11.30 – 13.30 Zajęcia warsztatowe
 • 13.30 – 14.00 Zakończenie Konferencji

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:

 • „TSR & HCSR… z wykorzystaniem MF & DT & BT & KS (MindFulness & Design Thinking & Bonsai Tree & Kaizen steps)” – Danuta Jacoń-Chmielecka
 • „W poszukiwaniu wyjścia z pułapki nawyku” – Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski
 • „Historia zasobów mojej rodziny” – Zofia Robaczewska„Gadżety w TSR – czy…? i do czego…?” – Magdalena Szutarska
 • „TSR przy tablicy, czyli profilaktyka szkolna inaczej” – Joanna Roch
 • „Gdy wieją wichry zmian jedni budują mury, drudzy budują wiatraki” – Izabella Warchoł i Justyna Kita
 • „Model wyzwanie umiejętność: iteracyjne spojrzenie na rozwijanie umiejętności w duchu TSR” – Michael Hjerth
 • „Trzylatki skoncentrowane na rozwiązaniach – program pracy z dziećmi w przedszkolach” – Tomasz Świtek

W dniach 17 – 18 czerwca 2016r. odbyła się X Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „Więcej niż cud – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w praktyce”.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach wg Modelu z Brugii” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był Geert Lafevere: psycholog pracujący w Brugii, w Belgii. Swoją uwagę dzieli głównie pomiędzy prowadzeniem szkoleń w Instytucie Korzybskiego i odbywaniem wielu rozmów z pacjentami. Bardzo interesuje go, jak ludziom udaje się kierować swoje życie w pożądanym dla siebie kierunku. Szuka tego, co interesuje klienta i czego naprawdę on chce. Model Brugijski, stworzony przez Luca Isebaerta w Instytucie Korzybskiego pomaga mu kierować rozmowami z klientem. Centralnymi punktami w tym modelu są: relacja terapeutyczna jako narzędzie; symptomy, jako najlepsze rozwiązania; wybór, jako fundamentalny aspekt dobrostanu oraz Wybory Egzystencjalne, jako głębia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szczególnie interesują go choroby chroniczne, terapia par, trudne do wyjaśnienia symptomy fizyczne, etc.

Opis warsztatu: Jak wykorzystywać hipotezy terapeutyczne na rzecz klienta? Czy TSR to techniki, czy bardziej sposób myślenia? Jak włączać i wykorzystywać swoją wiedzę? O wolnych wyborach i ich granicach w szpitalu psychiatrycznym! O przydatności systemów diagnostycznych! Ogólnie mówiąc o różnicach pomiędzy modelem z Milwaukee, a modelem z Brugii i ich praktycznym zastosowaniu.

Tematyka Konferencji nawiązywała do tytuły jednej z kluczowych publikacji dotyczących istoty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (S. de Shazer, Y. Dolan, More than miracles. The State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy, New York 2007). Konferencja koncentrowała się na rozumieniu kluczowych elementów tego modelu terapii oraz ich praktycznych implikacjach dla praktyki pomocowej. Konferencja miała charakter jubileuszowy (10 edycja, wliczając międzynarodową konferencję EBTA z 2012 roku).