PATRONAT

Zasady obejmowania patronatem

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zaprasza do składania wniosków o objęcie patronatem wydarzeń związanych z rozwojem i upowszechnianiem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce.

Osoba chcąca uzyskać patronat nad organizowanym wydarzeniem, zobowiązana jest do złożenia (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) kompletnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

O objęciu patronatem bądź odmowie, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana drogą mailową w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. 

Osoba, która uzyskała patronat na organizowane przez siebie wydarzenie, zobowiązana jest do zamieszczenia informacji o patronacie Stowarzyszenia we wszystkich oficjalnych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia.