PROGRAM CERTYFIKACJI

Program certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) posiada system certyfikacji, w ramach którego osoby szkolące się w nurcie TSR mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i uprawniające do pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Program certyfikacyjny został stworzony w celu potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi system certyfikacji zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii! Zaktualizowany Program Certyfikacji został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/06/2023 w dniu 22 czerwca 2023r.

Program daje możliwość ubiegania się Certyfikat Psychoterapeuty/Psychoterapeutki w nurcie TSR zgodny z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 oraz zmianą Dz. U. 2021 r. poz. 2400), art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym art. 87 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. Poz. 1972) i minimami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii.