CZŁONKOSTWO

Osoba, która chce dołączyć do PSTTSR, powinna spełnić następujące warunki:

  • Mieć ukończony min. kurs podstawowy z zakresu PSR/TSR w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych
  • Zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, szczególnie z rozdziałem III (Członkowie – prawa i obowiązki)
  • Złożyć wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia przez system SORGA
  • Przy wypełnianiu powyższego formularza zostaniesz poproszona_y o:
    • podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o członkostwo,
    • dołączenie skanu zaświadczeń o ukończeniu kursu podstawowego i zaawansowanego (w przypadku ukończenia) w zakresie PSR/TSR w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych PSTTSR (ukończenie akredytowanego kursu podstawowego w zakresie PSR/TSR jest warunkiem niezbędnym, aby móc ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu),
    • wskazanie adresów mailowych członkiń_ów PSTTSR, które wyraziły wcześniej zgodę na udzielenie Ci rekomendacji do dołączenia do Stowarzyszenia. Osoby, te zostaną powiadomione o złożeniu przez Ciebie wniosku i wówczas będą musiały potwierdzić udzielenie swojej rekomendacji.

Zgodnie ze Statutem PSTTSR Zarząd rozpatruje deklarację w przeciągu trzech miesięcy od zgłoszenia. PO OTRZYMANIU DECYZJI o włączeniu w poczet członkiń i członków PSTTSR, osoba zobowiązana jest opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 50zł (szczegóły na temat płatności znajdziesz w zakładce „SKŁADKI CZŁONKOWSKIE”).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy stowarzyszenie@psttsr.pl