CZŁONKOSTWO

Osoba, która chce dołączyć do PSTTSR, powinna spełnić następujące warunki:

  • Zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, szczególnie z rozdziałem III (Członkowie – prawa i obowiązki)
  • przesłać na adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl poniższe dokumenty:
    • skan zaświadczenia o ukończeniu min. szkolenia podstawowego w nurcie TSR (ukończenie akredytowanego szkolenia podstawowego w nurcie TSR jest warunkiem niezbędnym, aby móc ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu),
    • wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania poniżej),
    • krótką informację o sobie jako załącznik w formie pliku word/pdf (kim jestem, na jakim etapie szkolenia/procesu certyfikacji w PSTTSR aktualnie się znajduję, czym się zajmuje zawodowo, jaką mam motywację do przystąpienia do Stowarzyszenia, jakie mam pomysły na współpracę ze Stowarzyszeniem oraz na działalność członkowską)

Zgodnie ze Statutem PSTTSR Zarząd rozpatruje deklarację w przeciągu trzech miesięcy od zgłoszenia. PO OTRZYMANIU DECYZJI o włączeniu w poczet członkiń i członków PSTTSR, osoba zobowiązana jest opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 50zł (szczegóły na temat płatności będą podane w mailu z decyzją o przyjęciu).

Dane do przelewów (wpłat przez członków):

PSTTSR (bądź pełna nazwa) – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
nr konta: Santander Bank  36 1090 2763 0000 0001 3537 3754
tytułem: (imię, nazwisko),  wpłata członkowska za rok ….

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy stowarzyszenie@psttsr.pl