ATESTOWANE CAŁOŚCIOWE KURSY PSYCHOTERAPII

Całościowe kursy psychoterapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach atestowane przez PSTTSR

Informujemy, że następujące akredytowanego ośrodki szkoleniowe PSTTSR spełniły standardy merytoryczne i uzyskały atestację całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), zgodnego z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.) i standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Integri
TSR

Atestacja przyznana na edycję kursu 2024 - 2028

Akredytowane ośrodki szkoleniowe PSTTSR, które chcą uzyskać atestację PSTTSR w zakresie prowadzenia całościowego kursu psychoterapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, powinny spełnić kryteria przyjęte przez Zarząd PSTTSR, uchwałą 04/05/2023 z dnia 30.05.2023. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!