KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO PSTTSR

Korzyści z przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

Zwiększenie swojej wiarygodności i umocnienie pozycji zawodowej - przynależność do PSTTSR jest formą zapewnienia, że dana osoba, pracująca w Podejściu/nurcie TSR, podlega pewnemu oglądowi: ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i standardów pracy.

Umieszczenie swojego nazwiska na liście członkiń i członków PSTTSR.

Przynależność do PSTTSR jest warunkiem niezbędnym, aby po spełnieniu wszystkich elementów ścieżki kształcenia, móc ubiegać się o Certyfikat:
- Konsultanta,
- Terapeuty,
- Trenera,
- Superwizora.

Osoby, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji PSTTSR i uzyskały Certyfikat są umieszczone na liście osób certyfikowanych.

Przyczynianie się do integracji środowiska osób pracujących w PSR/TSR.

Możliwość uzyskania grantu PSTTSR jako formy wsparcia na rzecz prowadzonych prac i badań naukowych.

Możliwość aktywnej pracy na rzecz rozwoju i umacniania TSR/PSR w Polsce poprzez angażowanie się w działania Stowarzyszenia (np. udział w Kołach PSTTSR, Zespołach Zadaniowych PSTTSR).

Możliwość spotkań z osobami praktykującymi PSR w Polsce i za granicą poprzez np. udział w interwizjach.

Gwarancja dostęp do wiedzy i informacji na temat tego, co dzieje się w środowisku TSR/PSR w Polsce, dzięki regularnie przesyłanym biuletynom informacyjnym.

Korzystanie z 10% zniżki na wszystkie formy kształcenia realizowane w ośrodkach posiadających akredytacje PSTTSR oraz zniżek na wydarzenia i Konferencje organizowane przez PSTTSR.

O tym jak dołączyć do Stowarzyszenia dowiesz się w zakładce JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ. W racie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy stowarzyszenie@psttsr.pl