KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO PSTTSR

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest przede wszystkim formą zapewnienia, że dana osoba, pracująca w nurcie TSR, podlega pewnej kontroli – ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i standardów pracy. Zwiększa to jej wiarygodność, rzetelność i jednocześnie zmniejsza ryzyko różnych nieetycznych praktyk. Ponadto fakt przynależności do PSTTSR niesie za sobą wiele innych korzyści:

Umieszczenie swojego nazwiska na liście członkiń i członków PSTTSR.

Rozpoczęcie procesu certyfikacji dla osób, które po ukończeniu szkolenia zaawansowanego, chcą kontynuować szkolenie w kierunku uzyskania Certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w nurcie TSR:
konsultanta PSR,
terapeuty TSR,
trenera PSR,
superwizora PSR.

Osoby, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji PSTTSR i uzyskały certyfikat są umieszczone na liście osób certyfikowanych.

Korzystanie z 10% zniżki na wszystkie formy kształcenia realizowane w ośrodkach posiadających akredytacje PSTTSR i zniżek na wydarzenia i Konferencje organizowane przez PSTTSR.

Daje możliwość uzyskania grantu PSTTSR jako formy wsparcia na rzecz prowadzonych prac i badań naukowych.

Stwarza możliwość aktywnej pracy na rzecz rozwoju i umacniania TSR/PSR w Polsce poprzez angażowanie się w działania Stowarzyszenia (np. udział w Kołach PSTTSR, Zespołach Zadaniowych PSTTSR).

Stwarza możliwość spotkań z osobami praktykującymi PSR w Polsce i za granicą poprzez np. udział w interwizjach.

Gwarantuje dostęp do wiedzy i informacji na temat tego, co dzieje się w środowisku TSR/PSR w Polsce, dzięki regularnie przesyłanym biuletynom informacyjnym.

O tym jak dołączyć do Stowarzyszenia dowiesz się w zakładce JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ. W racie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy stowarzyszenie@psttsr.pl