WŁADZE PSTTSR

Zarząd

Artur Lewiński – prezes Zarządu

Lidia Golba – członkini Zarządu

Adrian Kondraciuk – członek Zarządu

Sebastian Richert – sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna

Olga Geilser – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Szafrańska-Lejman

Anna Szafrańska

Rada Merytoryczna

Tomasz Świtek – przewodniczący Rady Merytorycznej

Ewa Majchrowska

Ewa Reczek

Izabella Warchoł

Agata Woźniak