WŁADZE PSTTSR

Zarząd

Artur Lewiński – prezes Zarządu

Lidia Golba – członkini Zarządu

Adrian Kondraciuk – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Olga Geisler – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Szafrańska-Lejman

Agnieszka Telega