AKTUALNOŚCI

aktualności PSTTSR_Easy-Resize.com (2)

20 listopada 2021 - ZBLIŻA SIĘ STYCZNIOWA SESJA CERTYFIKACYJNA

Koleżanki i Koledzy 🙂
Informujemy, że powoli zbliżamy się do kolejnej sesji certyfikacyjnej, która odbędzie się w styczniu 2022 roku. Osobom, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i są gotowe do niej podejść, przypominamy o konieczności złożenia dokumentów do końca grudnia. Komplet dokumentów powinien być przesłany w jednym pliku PDF oraz jednym mailu 📨

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że osoby, które rozpoczęły proces certyfikacji, mogą starać się o zaświadczenie potwierdzające uzyskanie statusu „terapeuta w procesie certyfikacji” Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Więcej informacji można znaleźć w programie certyfikacji PSTTSR W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

18 października 2021 -

Informujemy, że Uchwałą Zarządu nr 05/09/2021, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, objęło patronatem II Powiatowe Forum Psychologiczno-Pedagogiczne Powiatu Trzebnickiego. Wsparcie kondycji psychospołecznej dzieci, młodzieży i rodzin - na drogach rozwiązań.

aktualności PSTTSR (1)_Easy-Resize.com

18 października 2021 - AKREDYTOWANE OŚRODKI TERAPII

Informujemy, że 18.10.2021 r. na mocy Uchwały nr 03/10/2021, Zarząd PSTTSR przyjął dokument: „Procedura ubiegania się o akredytację ośrodków terapii PSTTSR”. Jest to efekt wspólnej pracy Zarządu, Rady Merytorycznej i Zespołu ds. Standardów Certyfikacji, który został powołany w lutym tego roku i którego zadaniem jest dostosowaniem systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii. Procedura akredytacji ośrodków terapii została stworzona w celu zadbania o jak najwyższe standardy i jakość świadczonych usług przez instytucje świadczące pomoc terapeutyczną w nurcie TSR. Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek terapeutyczny działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych określonych przez Kodeks Etyczny PSTTSR, a jego kadra posiada przygotowanie do oferowania i prowadzenia terapii w nurcie TSR zgodne z kryteriami przyjętymi przez PSTTSR. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składania wniosków o przyznanie akredytacji instytucjom, w których pracujecie.

Projekt bez tytułu (2)_Easy-Resize.com

30 września 2021 - WRZEŚNIOWA SESJA CERTYFIKACYJNA

Z ogromną radością informujemy, że kolejne osoby spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i uzyskały pozytywną rekomendację Rady Merytorycznej PSTTSR! Tym samym w trakcie wrześniowej sesji certyfikacyjnej w dniu 20.09.2021 r. Uchwałą Zarządu nr 03/09/2021 Certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zostały przyznane następującym osobom: Alicja Szymczak, Aneta Piasny, Piotr Biederek – Certyfikaty Konsultanta, Małgorzata Kaczmarek, Michał Przewoźny, Piotr Tadeusz Zwoliński, Igor Rotberg – Certyfikaty Terapeuty, Ewa Matyszewska – Certyfikat Trenera Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze rozwojowej i zawodowej Jednocześnie przypominamy, że kolejna sesja certyfikacyjna odbędzie się w styczniu 2022 roku. Dokumenty można składać do końca grudnia.

Akredytacja Integri TSR_Easy-Resize.com

23 września 2021

Informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, na mocy Uchwały nr 01/09/2021 z dnia 20.09.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przyznał akredytację ośrodkowi szkoleniowemu Integri TSR. Ośrodek szkoleniowy spełnił wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania akredytacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w zakresie prowadzenia profesjonalnych szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, określone w uchwale nr 01/01/2019 z dnia 03.01.2019. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!