AKTUALNOŚCI

23 kwietnia 2024

Dobiegł końca egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.) i standardami Polskiej Rady Psychoterapii!

Egzamin certyfikacyjny odbył się na zasadach bezstronności i niezależności. Do współtworzenia Komisji zostali zaproszeni psychoterapeuci i superwizorzy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w składzie:
Komisja nr 1: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Marcelina Ptak (WTTS), Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS).
Komisja nr 2: Eliza Lis (WTTS), Mateusz Wyderka (WTTS), dr Anita Rawa (PSTTSR).
 
Serdecznie dziękujemy za Waszą rzetelność i profesjonalizm oraz przeprowadzenie egzaminu w atmosferze, w której zaistniały konteksty sprzyjające nie tylko weryfikacji wiedzy i umiejętności, ale też wymianie myśli i przekazywaniu konstruktywnych informacji zwrotnych w poczucie szacunku i bezpieczeństwa. Cieszy nas, że byliście tego częścią!
Spośród 27 osób (certyfikowanych na dotychczasowych zasadach terapeutek i terapeutów) podchodzących do egzaminu w sesji wiosna 2024, wszyscy zdali go z pozytywnym wynikiem. Serdecznie gratulujemy 🥳
 
Tytuł Certyfikowanego_ej Psychoterapeuty_ki uzyskali_ły:
 • Lidia Golba, 
 • Anna Gulczyńska, 
 • Wiesław Mielcarski, 
 • Adrian Kondraciuk, 
 • Renata Pająkowska-Rożen, 
 • Agata Woźniak, 
 • Agnieszka Skórzak, 
 • Joanna Roch, 
 • Tomek Majewski, 
 • Radosław Cieśluk, 
 • Maciej Żukowski, 
 • Agnieszka Turska-Majewska, 
 • Andreea Żak, 
 • Marcin Bańka, 
 • Igor Rotberg, 
 • Inga Leszniewska, 
 • Magdalena Szutarska, 
 • Artur Lewiński, 
 • Ewa Majchrowska, 
 • Tomasz Świtek, 
 • Izabella Warchoł, 
 • Monika Lakowska, 
 • Joanna Kapuścińska, 
 • Jacek Szczepkowski, 
 • Marta Świtek, 
 • Katarzyna Jastrzębska, 
 • Monika Winiarska.
Zachęcamy kolejne osoby do przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR w kolejnej edycji, która przewidziana jest w drugiej połowie 2024 roku.
*na zdjęciu obydwie Komisje Egzaminacyjne i osoby zdające w drugim dniu egzaminu.

29 marca 2024

Informujemy, że w dniach 22-23 kwietnia 2024 roku w Poznaniu odbędzie się egzamin na certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Do egzaminu w tej sesji certyfikacyjnej zakwalifikowało się 27 osób.

Egzamin certyfikacyjny odbędzie się na zasadach bezstronności i niezależności zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą psychoterapeuci i superwizorzy innego Stowarzyszenia, powołani zgodnie z zachowaniem zasady niełączenia ról i zapobiegania konfliktowi interesów.

Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR jest zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.) i standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest w drugiej połowie tego roku.

19 lutego 2024

Z ogromną dumą i radością informujemy, że 18 lutego 2024 roku, Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Psychoterapii zatwierdziło Uchwałę Zarządu o przyjęciu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach do grona organizacji członkowskich.

Różnorodność wpisuje się w tradycję i filozofię Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i jest jedną z podstawowych wartości naszego środowiska, dlatego cieszy nas, że dołączyliśmy do grona organizacji, które działają na rzecz psychoterapeutek i psychoterapeutów wszystkich 5 grup podejść!

Zamierzamy konsekwentnie kontynuować działania na rzecz rozwoju i umacniania TSR/PSR w naszym kraju w porozumieniu i we współpracy z PRP oraz wszystkimi innymi Stowarzyszeniami dbając o dobro całego środowiska.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces!

29 listopada 2023

Zakończono pracę nad dostosowywaniem Programu Certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, wymogów zawartych w art. 87 ust. 3 pkt. 1 lit. c nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz minimów godzinowych Polskiej Rady Psychoterapii!

Jak wiecie, od lutego 2021 roku przy naszym Stowarzyszeniu we współpracy z Zarządem oraz Radą Merytoryczną działa Zespół ds. Standardów Certyfikacji. Głównym zadaniem Zespołu było przygotowanie formatu certyfikatu psychoterapeuty i dostosowaniem systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.

Niniejszym z ogromną radością informujemy, że proces ten został zakończony!
Zaktualizowany Program Certyfikacji został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/06/2023 w dniu 22 czerwca 2023r.

Tym samym Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach otwiera ścieżkę ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty!

Jest to bardzo ważny moment rozwoju naszego Stowarzyszenia! Czujemy ogrom dumy i satysfakcji! Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces oraz wszystkim Członkiniom i Członkom PSTTSR za współtworzenie naszego Stowarzyszenia! 
Nie wydarzyło by się to, gdyby nie Wy!

Prosimy Was o zapoznanie się z Programem. Zmiany zaczną funkcjonować od stycznia 2024r. Najważniejsze zmiany, jakie się w nim pojawiły to kryteria ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty.

Pierwszy egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR planujemy przeprowadzić w kwietniu 2024 roku. Dokumenty można składać do końca stycznia 2024 roku.
*Wytyczne dotyczące egzaminu, zostaną przekazane osobom, które się do niego zakwalifikują!

4 sierpnia 2023

Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w sprawie przestrzegania standardów merytorycznych i jakości szkoleń z zakresu PSR/TSR.

 

 

27 czerwca 2023

Zakończono pracę nad dostosowywaniem Programu Certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii! Zaktualizowany Program Certyfikacji został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/06/2023 w dniu 22 czerwca 2023r.

Zmiany w Programie otwierają ścieżkę ubiegania się Certyfikat Psychoterapeuty/Psychoterapeutki w nurcie TSR zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2400). oraz minimami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii!

Prosimy Was o zapoznanie się z Programem. Zacznie on funkcjonować od stycznia 2024r.

7 czerwca 2023

Koleżanki i Koledzy 🙂
Serdecznie zapraszamy Was na Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków PSTTSR! Spotykamy się w formule online w środę 28.06.2023 o godz. 19:00 (drugi termin to godz. 19:10).
Podczas spotkania zdamy Wam relację z rocznych działań Zarządu, a także porozmawiamy o naszym Stowarzyszeniu i dalszych kierunkach jego rozwoju.
Już za chwilę na Waszych skrzynkach mailowych powinna znaleźć się wiadomość ze szczegółami dotyczącymi spotkania (sprawdźcie spam, foldery z powiadomieniami i inne).
Nie zapomnijcie również dodać naszego adresu mailowego do adresów zaufanych, wówczas żadna wiadomość od nas Wam nie umknie i nie utknie w spamie.
Do zobaczenia!

2 czerwca 2023

Drogie Członkinie i Członkowie PSTTSR 🙂
tego, że język tworzy rzeczywistość, nam – osobom pracującym w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach nikt nie musi tłumaczyć 🙂 dlatego z ogromną dumą informujemy, że PSTTSR jako pierwsze terapeutyczne Stowarzyszenie w Polsce 💪❗️ przyjęło dniu 26.04.2023 r. uchwałę umożliwiającą uzyskiwanie certyfikatów odmienionych w formach żeńskich lub męskich #CertyfikatTerapeutki.
Osoby przystępujące do certyfikacji mają możliwość dokonania wyboru formy na dokumencie. Również osoby już certyfikowane mają możliwość uzyskania zaktualizowanego Certyfikatu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wiadomości na skrzynkę mailową Stowarzyszenia. W tytule prosimy o podanie Uchwały i daty przyznania Certyfikatu. W treści – wskazanie wybranej formy.
Mamy nadzieję, że nasze działanie będzie inspiracją dla pozostałych organizacji działających na rzecz rozwoju psychoterapii w Polsce!

30 maja 2023

Z ogromną radością informujemy, że 30.05.2023 r. zakończyła się majowa sesja certyfikacyjna, w wyniku której Uchwałą Zarządu nr 02/05/2023 kolejne osoby zdobyły Certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach! Serdecznie Gratulujemy naszym Członkiniom i Członkom, uzyskanych tytułów!
Spośród 14 osób, które podeszły do sesji, aż 10 uzyskało Certyfikat! Są to:
Zagórski Jerzy, Bogusz-Przybylska Katarzyna – Certyfikaty Konsultanta
Bański Marcin, Kośnik Sylwia, Bieńkowska Joanna, Górecka Agnieszka, Lesiak Olga, Lubowicz Katarzyna, Niezgodzka Katarzyna, Piasny Aneta – Certyfikaty Terapeuty
Ponadto informujemy, że Rada Merytoryczna PSTTSR pozytywnie zaopiniowała wniosek Joanny Kapuścińskiej o otwarcie aplikacji superwizorskiej. Uchwałą Zarządu nr 03/05/2023 z dnia 30.05.2023r. uzyskała ona status superwizora-aplikanta PSTTSR.
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze rozwojowej i zawodowej

Lista osób certyfikowanych: https://psttsr.pl/?page_id=240

6 grudnia 2022

Jako Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pełni popieramy wypracowane na forum Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii wraz z przedstawicielami SNP i SNTR PTP, SP PTP, PTTPB oraz organizacji psychoanalitycznych, stanowisko wobec projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dziedzinie psychoterapii.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla regulacji zawodowych psychoterapeutów uwzględniającym dotychczasowy dorobek środowiska jest Ustawa o zawodzie psychoterapeuty.

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w porozumieniu z przedstawicielami i przedstawicielkami innych stowarzyszeń przygotowała porównanie aktualnego stanu oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty. Zachęcamy do zapoznania się: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/porownanie…/…

Zachęcamy do dzielenia się tymi informacjami:

Petycja środowiska: https://www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec…

Transmisja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dotyczącego prawnego uregulowania zawodu psychoterapeuty w Polsce, które odbyło się 28.11.2022: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp…

Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/specjalizacja…/…

Czas konsultacji społecznych projektu został wydłużony i będą one trwały do 15.12.2022.

22 marca 2022 – PROCEDURA SUPERWIZOR-APLIKANT PSTTSR
 
Informujemy, że 22.03.2022 r. na mocy Uchwały nr 02/03/2022, Zarząd PSTTSR przyjął dokument: „Procedura otwarcia aplikacji do certyfikatu superwizora PSTTSR”. Jest to efekt wspólnej pracy Zarządu i Zespołu ds. Standardów Certyfikacji.
Procedura ta reguluje zasady realizowania procesu certyfikacji superwizorskiej dla osób, które posiadają certyfikat terapeuty i trenera PSTTSR i są zainteresowane dalszą ścieżką rozwoju w nurcie TSR. Jednocześnie stanowi ona odpowiedź na coraz większe potrzeby dostępu do superwizji dla osób pracujących w nurcie TSR oraz certyfikujących się. Wynika to z dynamicznego rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a co za tym idzie samego podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce.
Wprowadzenie procedury ma również związek z potrzebą dostosowania procesu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia, w zakresie wymaganych 150 godzin superwizji do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i przygotowaniami Stowarzyszenia w tym zakresie.
Szczegóły w programie certyfikacji – Rozdział III. Kryteria ubiegania się o Certyfikaty, punkt „certyfikat superwizora”: https://psttsr.pl/?page_id=233

26 lutego 2022 - KOLEJNE KOŁA PSTTSR

Informujemy, że powołane zostały kolejne Koła Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach!
Uchwałą Zarządu nr 03/02/2022 z dnia 22.02.2022r. powołano:
Krakowskie Koło PSTTSR
Katowickie Koło PSTTSR
Gratulujemy i życzymy owocnych i użytecznych działań!

26 lutego 2022 - KOLEJNE GRUPY INTERWIZYJNE

Informujemy, że kolejne grupy interwizyjna zostały objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach!
Uchwałą Zarządu nr 04/02/2022 z dnia 22.02.2022r. patronat Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia grup interwizyjnych uzyskali:
Michał Jan Bagiński i Agata Bielicka
Joanna Ghafour
Gratulujemy i życzymy owocnych i użytecznych spotkań! Interwizja, obok szkoleń i superwizji, może stanowić bardzo ważny element rozwoju szczególnie dla osób, które rozpoczęły proces certyfikacji po ukończeniu II stopnia szkolenia w nurcie TSR. Aktualnie prowadzonych jest 8 grup interwizyjnych w różnych miastach w całej Polsce (również w formule online). Zachęcamy do składania wniosków o uruchomienie kolejnych grup.

Akredytacja UCTK-1_Easy-Resize.com

23 lutego 2022 - PIERWSZY AKREDYTOWANY OŚRODEK TERAPII

Z ogromną radością informujemy, że na mocy Uchwały nr 02/02/2022 z dnia 22.02.2022 Ursynowskie Centrum Terapii Krótkoterminowej uzyskało akredytację ośrodka terapii Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stając się tym samym pierwszym miejscem, które spełniło kryteria uzyskania akredytacji PSTTSR w tym obszarze.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek terapeutyczny działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych określonych przez Kodeks Etyczny PSTTSR, a jego kadra posiada przygotowanie do oferowania i prowadzenia terapii w nurcie TSR zgodne z kryteriami przyjętymi przez PSTTSR.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Procedura akredytacji ośrodków terapii została stworzona w celu zadbania o jak najwyższe standardy i jakość świadczonych usług przez instytucje świadczące pomoc terapeutyczną w nurcie TSR.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą i składania wniosków o przyznanie akredytacji miejscom, w których pracujecie.

majowa sesja

12 lutego 2022 - ZBLIŻA SIĘ MAJOWA SESJA CERTYFIKACYJNA

Koleżanki i Koledzy 🙂
Informujemy, że powoli zbliżamy się do kolejnej sesji certyfikacyjnej, która odbędzie się w maju 2022 roku. Osobom, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i są gotowe do niej podejść, przypominamy o konieczności złożenia dokumentów do końca kwietnia. Komplet dokumentów powinien być przesłany w jednym pliku PDF oraz jednym mailu 📨

Jest to jednocześnie ostatnia sesja, do której mogą podejść osoby posiadające certyfikat konsultanta i/lub terapeuty nadany przez firmę CTSR, aby uzyskać certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na ścieżce uproszczonej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że osoby, które rozpoczęły proces certyfikacji, mogą starać się o zaświadczenie potwierdzające uzyskanie statusu „terapeuta w procesie certyfikacji” Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Więcej informacji można znaleźć w programie certyfikacji PSTTSR.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

25 stycznia 2022 - PRZYZNANO KOLEJNE CERTYFIKATY

Z ogromną radością informujemy, że kolejne osoby spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i uzyskały pozytywną rekomendację Rady Merytorycznej PSTTSR! Tym samym w trakcie styczniowej sesji certyfikacyjnej w dniu 25.01.2022r. Uchwałą Zarządu nr 02/01/2022 Certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zostały przyznane następującym osobom:
Sebastian Richert, Stefan Matyjasik – Certyfikaty Terapeuty,
Adrian Kondraciuk, Joanna Kapuścińska – Certyfikaty Trenera
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze rozwojowej i zawodowej 🙂 Jednocześnie przypominamy, że kolejna sesja certyfikacyjna odbędzie się w maju 2022 roku. Dokumenty można składać do końca kwietnia.

aktualności PSTTSR_Easy-Resize.com (2)

20 listopada 2021 - ZBLIŻA SIĘ STYCZNIOWA SESJA CERTYFIKACYJNA

Koleżanki i Koledzy 🙂
Informujemy, że powoli zbliżamy się do kolejnej sesji certyfikacyjnej, która odbędzie się w styczniu 2022 roku. Osobom, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i są gotowe do niej podejść, przypominamy o konieczności złożenia dokumentów do końca grudnia. Komplet dokumentów powinien być przesłany w jednym pliku PDF oraz jednym mailu 📨

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że osoby, które rozpoczęły proces certyfikacji, mogą starać się o zaświadczenie potwierdzające uzyskanie statusu „terapeuta w procesie certyfikacji” Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Więcej informacji można znaleźć w programie certyfikacji PSTTSR W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

18 października 2021

Informujemy, że Uchwałą Zarządu nr 05/09/2021, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, objęło patronatem II Powiatowe Forum Psychologiczno-Pedagogiczne Powiatu Trzebnickiego. Wsparcie kondycji psychospołecznej dzieci, młodzieży i rodzin - na drogach rozwiązań.

Projekt bez tytułu (2)_Easy-Resize.com

30 września 2021 - WRZEŚNIOWA SESJA CERTYFIKACYJNA

Z ogromną radością informujemy, że kolejne osoby spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji i uzyskały pozytywną rekomendację Rady Merytorycznej PSTTSR! Tym samym w trakcie wrześniowej sesji certyfikacyjnej w dniu 20.09.2021 r. Uchwałą Zarządu nr 03/09/2021 Certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zostały przyznane następującym osobom: Alicja Szymczak, Aneta Piasny, Piotr Biederek – Certyfikaty Konsultanta, Małgorzata Kaczmarek, Michał Przewoźny, Piotr Tadeusz Zwoliński, Igor Rotberg – Certyfikaty Terapeuty, Ewa Matyszewska – Certyfikat Trenera Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze rozwojowej i zawodowej Jednocześnie przypominamy, że kolejna sesja certyfikacyjna odbędzie się w styczniu 2022 roku. Dokumenty można składać do końca grudnia.

aktualności PSTTSR (1)_Easy-Resize.com

18 października 2021 - AKREDYTOWANE OŚRODKI TERAPII

Informujemy, że 18.10.2021 r. na mocy Uchwały nr 03/10/2021, Zarząd PSTTSR przyjął dokument: „Procedura ubiegania się o akredytację ośrodków terapii PSTTSR”. Jest to efekt wspólnej pracy Zarządu, Rady Merytorycznej i Zespołu ds. Standardów Certyfikacji, który został powołany w lutym tego roku i którego zadaniem jest dostosowaniem systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii. Procedura akredytacji ośrodków terapii została stworzona w celu zadbania o jak najwyższe standardy i jakość świadczonych usług przez instytucje świadczące pomoc terapeutyczną w nurcie TSR. Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek terapeutyczny działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych określonych przez Kodeks Etyczny PSTTSR, a jego kadra posiada przygotowanie do oferowania i prowadzenia terapii w nurcie TSR zgodne z kryteriami przyjętymi przez PSTTSR. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składania wniosków o przyznanie akredytacji instytucjom, w których pracujecie.

Akredytacja Integri TSR_Easy-Resize.com

23 września 2021

Informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, na mocy Uchwały nr 01/09/2021 z dnia 20.09.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przyznał akredytację ośrodkowi szkoleniowemu Integri TSR. Ośrodek szkoleniowy spełnił wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania akredytacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w zakresie prowadzenia profesjonalnych szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, określone w uchwale nr 01/01/2019 z dnia 03.01.2019. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!