KOMISJA ETYKI

Komisja Etyki

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Sebastian Richert – przewodniczący

Tomasz Świtek

Agnieszka Turska-Majewska

Agnieszka Sławińska