AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLENIOWE

Ośrodki Szkoleniowe Akredytowane przez PSTTSR

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach udziela akredytacji profesjonalnym ośrodkom, szkolącym w nurcie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek szkoleniowy działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych, a jego kadra posiada przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia szkoleń w zakresie Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zgodne ze standardami przyjętymi przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz wytyczne Polskiej Rady Psychoterapii.

Oferta szkoleniowa akredytowanych ośrodków stanowi element procesu kształcenia w ramach PSTTSR. Spełnienie wszystkich jego kryteriów, daje możliwość ubiegania się o poszczególne certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej informacji na temat procesu kształcenia i Programu Certyfikacji PSTTSR można znaleźć w zakładce: „CERTYFIKACJA”.

Informujemy, że następujące ośrodki szkoleniowe spełniły standardy merytoryczne i uzyskały akredytacje Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w zakresie prowadzenia profesjonalnych kursów i szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Centrum
Rozwiązań

Akredytacja ważna do 13.02.2029

Pracownia Psychologiczna
Magdalena Szutarska

Akredytacja ważna do 08.02.2025

Integri
TSR

Akredytacja ważna do 20.09.2026

Ośrodki, które chcą uzyskać akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), powinny spełnić kryteria przyjęte przez Zarząd PSTTSR, uchwałą 01/01/2019 z dnia 03.01.2019. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków akredytacyjnych!