AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLENIOWE

Ośrodki Szkoleniowe Akredytowane przez PSTTSR

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach udziela akredytacji profesjonalnym ośrodkom, szkolącym w nurcie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Akredytacja PSTTSR przyznawana jest ośrodkom szkoleniowym, które uczą PSR / TSR zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Stowarzyszenie.

Ukończenie kursu podstawowego i zaawansowanego w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych stanowi element procesu kształcenia w ramach PSTTSR. Spełnienie wszystkich jego kryteriów, daje możliwość ubiegania się o poszczególne certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej informacji na temat procesu kształcenia i Programu Certyfikacji PSTTSR można znaleźć w zakładce: „CERTYFIKACJA”.

Informujemy, że następujące ośrodki szkoleniowe spełniły standardy merytoryczne i uzyskały akredytacje Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w zakresie prowadzenia profesjonalnych kursów i szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Centrum
Rozwiązań

Akredytacja ważna do 13.02.2024

Pracownia Psychologiczna
Magdalena Szutarska

Akredytacja ważna do 08.02.2025

Integri
TSR

Akredytacja ważna do 20.09.2026

Ośrodki, które chcą uzyskać akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), powinny spełnić kryteria przyjęte przez Zarząd PSTTSR, uchwałą 01/01/2019 z dnia 03.01.2019. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków akredytacyjnych!

Ośrodek Szkoleniowy akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/01/2019 z dnia 03.01.2019 spełnia poniższe kryteria:

  • posiada Superwizora PSTTSR,
  • ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w nurcie PSR/TSR w wymiarze co najmniej 1.000 godz. szkoleniowych w ostatnich trzech latach,
  • osoby prowadzące szkolenia posiadają certyfikat trenera PSTTSR lub są w procesie certyfikacji (trenerskiej) oraz poddają swoją pracę superwizji,
  • realizuje uchwałę Zarządu PSTTSR o 10% zniżce na wszystkie formy kształcenia dla członków PSTTSR,
  • wyraża zgodę na umieszczenie informacji o akredytacji na stronie Stowarzyszenia.

Wnioski akredytacyjne należy składać drogą elektroniczną. Zarząd w przeciągu miesiąca informuje Ośrodek Szkoleniowy o podjętej decyzji. Akredytacja PSTTSR przyznawana jest na okres 5 lat. Opłata akredytacyjna wynosi 1.000 zł, i wnoszona jest przez Ośrodki Szkoleniowe w przeciągu 10 dni od otrzymania akredytacji.

Pobierz wniosek o uzyskanie akredytacji