AKREDYTOWANE OŚRODKI TERAPII

Ośrodki Terapii Akredytowane przez PSTTSR

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach udziela akredytacji profesjonalnym ośrodkom świadczącym terapię w nurcie TSR.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek terapeutyczny działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych określonych przez Kodeks Etyczny PSTTSR, a jego kadra posiada przygotowanie do oferowania i prowadzenia terapii w nurcie TSR zgodne z kryteriami przyjętymi przez PSTTSR.

Ośrodki rekomendowane przez Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które uzyskały akredytację w zakresie prowadzenia terapii:

Ursynowskie Centrum Terapii Krótkoterminowej

Akredytacja ważna do 22.02.2025

Lawendowy Zakątek - Pracownia TSR Machowino

Akredytacja ważna do 12.12.2025

Ośrodek Terapii - The Presja

Akredytacja ważna do 12.12.2025

Ośrodki terapii, które chcą uzyskać akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), powinny spełnić kryteria przyjęte przez Zarząd PSTTSR, uchwałą 03/10/2021 z dnia 18.10.2021. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków akredytacyjnych!

Procedura ubiegania o akredytację ośrodków terapii w nurcie TSR 
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach


1. Akredytacja ośrodków terapii przez PSTTSR

Procedura akredytacji ośrodków terapii została stworzona w celu zadbania o jak najwyższe standardy i jakość świadczonych usług przez instytucje świadczące pomoc terapeutyczną w nurcie TSR. Uzyskanie akredytacji oznacza, że ośrodek terapeutyczny działa z poszanowaniem standardów i zasad etycznych określonych przez Kodeks Etyczny PSTTSR, a jego kadra posiada przygotowanie do oferowania i prowadzenia terapii w nurcie TSR zgodne z kryteriami przyjętymi przez PSTTSR.

Akredytacja ośrodka terapii ważna jest przez okres 3 lat. Po tym czasie ośrodek może starać się o ponowne przyznanie akredytacji.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ośrodek terapii otrzymuje zgodę na umieszczenie na swojej stronie internetowej treści:

„Ośrodek Akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”

wraz z logiem PSTTSR. Ponadto ośrodek terapii zostaje wpisany na listę ośrodków terapii akredytowanych przez PSTTSR na stronie Stowarzyszenia https://www.psttsr.pl/

2. Warunki uzyskania akredytacji ośrodka terapii:

Ośrodek, który chce starać się o uzyskanie akredytacji PSTTSR jest ośrodkiem, w którym wiodącym nurtem terapii w ramach którego pracuje kadra ośrodka jest TSR, co związane jest ze spełnieniem poniższych kryteriów:

  • Kadra ośrodka terapii poddaje swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji grupowej prowadzonej przez certyfikowanego superwizora PSTTSR (min. raz na kwartał), który poświadcza ten fakt stosownym dokumentem (przy założeniu, że poszczególni członkowie zespołu korzystają z superwizji własnej pracy terapeutycznej)
  • Przynajmniej jedna osoba z kadry ośrodka terapii posiada certyfikat terapeuty nadany przez PSTTSR, a pozostałą kadrę ośrodka terapii w większości stanowią osoby będące w procesie certyfikacji PSTTSR.
  • W ośrodku terapii prowadzona jest regularna wewnętrzna, koleżeńska superwizja zespołowa (raz w miesiącu)
  • Kadra ośrodka terapii przestrzega Kodeksu Etyki PSTTSR zarówno w pracy klinicznej z klientami, a także w organizacji życia wewnętrznego ośrodka (relacje w zespole, zarządzanie ośrodkiem).

Fakt spełnienia powyższych kryteriów powinien być potwierdzony stosownymi oświadczeniami.

3. Procedura wnioskowania o przyznanie akredytacji oraz o odnowienie akredytacji ośrodka terapii TSR

Ośrodki ubiegające się o otrzymanie lub o odnowienie akredytacji zobowiązane są złożyć Zarządowi PSTTSR (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) następujące dokumenty:

  • wniosek o udzielenie akredytacji (do pobrania tutaj – link),
  • stosowne oświadczenia o spełnieniu opisanych kryteriów,
  • zgodę na umieszczenie danych ośrodka na stronie www.psttsr.pl (do pobrania tutaj – link),

a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dokonać opłaty akredytacyjnej w wysokości 500 zł.

Ośrodek terapii otrzymuje akredytację na okres 3 lat, po czym  możliwe jest jej odnowienie.