PARTNERZY

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu

Polska Rada Psychoterapii (PRP)

18 lutego 2024 roku, Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Psychoterapii zatwierdziło Uchwałę Zarządu o przyjęciu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach do grona organizacji członkowskich. Związek Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii (PRP) zrzesza kilkanaście stowarzyszeń działających na rzecz psychoterapii w Polsce, które umożliwiają zdobycie Certyfikatu Psychoterapeuty na zasadach zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi. Jest to przestrzeń współpracy Stowarzyszeń zrzeszających osoby pracujące w różnych podejściach i działających na rzecz wszystkich 5 grup podejść w psychoterapii tj. psychoanalityczno-psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczno-doświadczeniowa, systemowa oraz integracyjna.

European Brief Therapy Association (EBTA)

Jako PSTTSR od lat w aktywny sposób współpracujemy z Europejskim Towarzystwem Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Członkinie i członkowie PSTTSR wchodzą w skład grup zadaniowych i angażują się w działania i projekty realizowane przez Towarzystwo na rzecz całego środowiska w Europie.

Sekcja PSR Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR-PTP)

5 sierpnia 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie Zarządów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR-PTP). W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Podgórska, Adrian Kondraciuk, Luis Alarcon Arias (Sekcja PSR-PTP) oraz Sylwia Moch-Piątek, Magdalena Szutarska i Artur Lewiński (PSTTSR). Jego efektem było podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy na rzecz rozwoju nurtu i wzmacniania środowiska specjalistów pracujących w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w Polsce.