Polskie Stowarzyszenie Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Steve de Shazer

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) powstało w lutym 2008r. Oficjalnie zostało ono zarejestrowane w KRS 23.03.2009r. PSTTSR jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym, zrzeszającym specjalistów, którym bliskie jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, mediatorów, terapeutów, psychoterapeutów, trenerów, superwizorów itd. Pomimo różnych ról, jakie pełnimy w naszym życiu zawodowym, łączy nas przede wszystkim jedno – pragniemy wdrażać w swoje życie zarówno zawodowe, jak i prywatne, zasady filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Naszym celem jest rozwijanie, umacnianie i upowszechnianie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce.

AKTUALNOŚCI

WYSOKIE STANDARDY

Określamy standardy szkoleń w zakresie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz udzielamy akredytacji i rekomendujemy profesjonalne ośrodki prowadzące szkolenia z zakresu TSR/PSR.

KWALIFIKACJE

Zapewniamy wysoką jakość i dostępność profesjonalnej pomocy w nurcie TSR prowadzonej przez osoby, których kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia terapii, psychoterapii, szkoleń i superwizji w tym nurcie są potwierdzane stosownymi certyfikatami nadawanymi przez Stowarzyszenie, zgodnymi z aktualnymi przepisami prawnymi i standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

ETYKA

Monitorujemy utrzymywanie i przestrzeganie standardów zawodowych oraz etycznych przez osoby pracujące w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w oparciu o Kodeks Etyki PSTTSR.

ROZWÓJ

Popularyzujemy TSR/PSR poprzez: udzielanie dotacji finansowych na badania naukowe, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie corocznych Konferencji Naukowych, współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu na rzecz rozwijania, umacniania i profesjonalizacji TSR/PSR w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest największym stowarzyszeniem naukowym w Polsce, zrzeszającym osoby pracujące w Podejściu/ nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

0
LAT DZIAŁANIA
0
CZŁONKIŃ I CZŁONKÓW
0
KONFERENCJI NAUKOWYCH
0
NADANE CERTYFIKATY

Ważnym kierunkiem działań Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest integracja środowiska TSR/PSR w Polsce oraz umacnianie pozycji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pośród innych modalności terapeutycznych.

Ośrodki Szkoleniowe Akredytowane przez PSTTSR