XIII Konferencja Naukowa PSTTSR - 2019

Konferencje » XIII Konferencja Naukowa PSTTSR - 2019

 

W dniach 7 – 8 czerwca 2019r. odbyła się XIII Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „TSR - wspólne założenia, różne rozumienie(a)”. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i Katedra Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami z wykorzystaniem modelu z Brugii” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był Sébastien Vernieuwe (Belgia) - jeden z liderów Modelu z Burgii.  Ma doświadczenie w terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej dla dzieci, młodzieży i i ich rodzin. Zajmuje się psychoterapią, szkoleniami, coachingiem.  Pracuje głównie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, zarazem czerpiąc inspiracje z tradycji podejść poznawczych i systemowych. W swojej pracy wykorzystuje między innymi „Signs of safety”, „Partnership for safety”. Założyciel „Thepco” - organizacji zajmującej się tearpią i poradnictwem dla młodzieży i ich rodzin. 

Warsztat był poświęcony wykorzystaniu „Modelu z Brugii” w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Inspiracją było wieloletnie doświadczenia autora w pracy w tym obszarze. Priorytetem była praktyka, ćwiczenia…, unikanie długich wywodów, mnogości słów ze strony prowadzącego. Był to czas wymiany, budowania na doświadczeniu i doświadczania.

W Konferencji wzięli udział jako prelegenci: prof. Thorana Nelson, dr. hab. Jacek Szczepkowski, Ewa Majchrowska, Igor Rotberg, Adrian Kondraciuk, Zuzanna Woyda, dr Jana Chojecka, Sebastien Vernieuwe, Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek, Renata Pająkowska-Rożeń, Tomasz Świtek

Agenda Konferencji:

Piątek 7 czerwca 2019r.

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników – bufet kawowy
 • 11.00 - 11.15 Otwarcie Konferencji
 • 11.15 – 13.30 Sesje plenarne:
  • Prof. Thorana Nelson: „TSR w pracy z rodzinami w ujęciu systemowym”
  • dr hab., Jacek Szczepkowski: „Relacja terapeutyczna i emocje w TSR – inny punkt widzenia”
  • Ewa Majchrowska: „Klient – nosicielem objawu”
  • Adrian Kondraciuk i Zuzanna Woyda: „PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą oparty na PSR”
  • dr Jana Chmielecka: „Ocena rezultatów i sojuszu terapeutycznego – TSR w zakładach karnych”
 • 13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa – bufet kawowy
 • 17.00 – 18.00 Open Space – dyskusje panelowe
 • 18.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie członków PSTTSR
 • 20.30 - ? Spotkanie integracyjne

Sobota 8 czerwca 2019r.

 • 09.00 – 11.00 Sesje plenarne:
  • Sebastien Vernieuwe: „TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą – nawyki internetowe, gry komputerowe – jak użytecznie asystować
  • Ewa Reczek i Katarzyna Ślęczek: „Rozwiązania w świetle kamery”
  • Renata Pająkowska-Rożeń i Igor Rotberg: „Zadbaj o psychologa”
  • Tomasz Świtek: „Nasze mentalne życie w pół-fikcjach – rozważania na temat filozofii Hansa Vaihingera i TSR”
 • 11.00 - 11.30 Przerwa – bufet kawowy
 • 11.30 – 13.30 Zajęcia warsztatowe
 • 13.30 – 14.00 Zakończenie Konferencji

W trakcie trwania Konferencji zostały przeprowadzone warsztaty:

 • „Wypalenie zawodowe – w poszukiwaniu równowagi” - Alicja Misiukajtis i Jacek Szczepkowski
 • „Spotkanie z rodziną – podróż w terapię” - Ewa Majchrowska
 • „Moje fikcje, moja użyteczność, a gdzie w tym wszystkim klient?” - Tomasz Świtek
 • „Zachowania trudne? – zobaczyć, zrozumieć, zmienić… Wykorzystanie analizy materiału filmowego do zrozumienia zachowań trudnych małych dzieci.” -
 • Ewa Reczek, i Katarzyna Ślęczek
 • „Rodziny patchworkowe” - wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w budowaniu dobrych relacji  - Sébastien Vernieuwe
 • „Uważność w zmianie – zmiana w uważności” - Justyna Kita i Izabella Warchoł
 • „Film w pracy wychowawczej przy użyciu technik PSR.” - Sebastian Richert