X Konferencja Naukowa PSTTSR - 2016

Konferencje » X Konferencja Naukowa PSTTSR - 2016

 

W dniach 17 – 18 czerwca 2016r. odbyła się X Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pn. „Więcej niż cud - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w praktyce”.


Konferencja została poprzedzona warsztatem „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach wg Modelu z Brugii” prowadzonym przez gościa specjalnego, którym był Geert Lafevere: psycholog pracujący w Brugii, w Belgii. Swoją uwagę dzieli głównie pomiędzy prowadzeniem szkoleń w Instytucie Korzybskiego i odbywaniem wielu rozmów z pacjentami. Bardzo interesuje go, jak ludziom udaje się kierować swoje życie w pożądanym dla siebie kierunku. Szuka tego, co interesuje klienta i czego naprawdę on chce. Model Brugijski, stworzony przez Luca Isebaerta w Instytucie Korzybskiego pomaga mu kierować rozmowami z klientem. Centralnymi punktami w tym modelu są: relacja terapeutyczna jako narzędzie; symptomy, jako najlepsze rozwiązania; wybór, jako fundamentalny aspekt dobrostanu oraz Wybory Egzystencjalne, jako głębia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szczególnie interesują go choroby chroniczne, terapia par, trudne do wyjaśnienia symptomy fizyczne, etc.

Opis warsztatu: Jak wykorzystywać hipotezy terapeutyczne na rzecz klienta? Czy TSR to techniki, czy bardziej sposób myślenia? Jak włączać i wykorzystywać swoją wiedzę? O wolnych wyborach i ich granicach w szpitalu psychiatrycznym! O przydatności systemów diagnostycznych! Ogólnie mówiąc o różnicach pomiędzy modelem z Milwaukee, a modelem z Brugii i ich praktycznym zastosowaniu.

Tematyka Konferencji nawiązywała do tytuły jednej z kluczowych publikacji dotyczących istoty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (S. de Shazer, Y. Dolan, More than miracles. The State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy, New York 2007). Konferencja koncentrowała się na rozumieniu kluczowych elementów tego modelu terapii oraz ich praktycznych implikacjach dla praktyki pomocowej. Konferencja miała charakter jubileuszowy (10 edycja, wliczając międzynarodową konferencję EBTA z 2012 roku).