Uproszczona ścieżka certyfikacji

Certyfikacja » Uproszczona ścieżka certyfikacji

W dniu 30.05.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podjął uchwałę umożliwiającą absolwentom firmy szkoleniowej Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), którzy posiadają ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty nadany przez CTSR, zrealizowanie procesu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w trybie uproszczonym.

 


ZASADY UPROSZCZONEJ ŚCIEŻKI CERTYFIKACJI 

 


Każda osoba posiadająca ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty wydany przez CTSR, chcąc otrzymać tytuł konsultanta i/lub terapeuty w ramach programu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach powinna:

 • odbyć minimum 5 godzin (certyfikat terapeuty), bądź minimum 3 godziny (certyfkat konsultanta) superwizji z superwizorem PSTTSR nie będącym przedstawicielem CTSR oraz uzyskać rekomendację superwizora PSTTSR nie będącego przedstawicielem CTSR (warunki uzyskania rekomendacji opisane są na stronie FAQ procesu certyfikacji)
 • zapoznać się z Programem Certyfikacji PSTTSR (link)
 • wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl formularz certyfikacyjny (do pobrania TU) na tytuł terapeuty PSTTSR i/lub konsultanta PSTTSR, wraz z wymaganymi załącznikami,
  • skan uzyskanej rekomendacji superwizora PSTTSR,
  • skan aktualnego certyfikatu terapeuty i/lub konsultanta CTSR,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
  • zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl (do pobrania również w powyższym linku)

 

Czas, w którym obowiązuje uproszczona ścieżka certyfikacyjna: do końca kwietnia 2022; trzy kolejne sesje certyfikacyjne (do końca sierpnia 2021, do końca grudnia 2021 oraz do końca kwietnia 2022)