Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) powstało w lutym 2008r. Pomysł założenia stowarzyszenia zrzeszającego terapeutów pracujących w nurcie TSR pojawił się na jednym ze szkoleń organizowanych przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oficjalnie zostało ono zarejestrowane w KRS 23.03.2009r. PSTTSR jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym, zrzeszającym specjalistów, którym bliskie jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, mediatorów, terapeutów, trenerów, superwizorów itd.

Misja i Cele PSTTSR:

Pomimo różnych ról, jakie pełnimy w naszym życiu zawodowym, łączy nas przede wszystkim jedno - pragniemy wdrażać w swoje życie zarówno zawodowe, jak i prywatne, zasady filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Naszym celem jest rozwijanie, umacnianie i upowszechnianie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce w trosce o osoby, które:

  • zajmują się nim zawodowo,
  • chcą korzystać z usług terapeutów pracujących w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na jak najwyższym poziomie i w poczuciu bezpieczeństwa.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach określa standardy szkoleń w zakresie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz udziela akredytacji i rekomenduje profesjonalne ośrodki prowadzące szkolenia z zakresu TSR/PSR.

Podejmujemy również działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości i dostępności profesjonalnej pomocy w nurcie TSR prowadzonej przez osoby, których kompetencje do prowadzenia terapii, szkoleń i superwizji w tym nurcie są potwierdzane stosownymi certyfikatami. Ponadto monitorujemy utrzymywanie i przestrzeganie standardów zawodowych oraz etycznych przez osoby pracujące w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w oparciu o Kodeks Etyczny PSTTSR.

Od lat popularyzujemy Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach poprzez:

  • wspieranie badań naukowych w zakresie TSR/PSR udzielając dotacji finansowych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • organizowanie corocznych Konferencji Naukowych dotyczących TSR/PSR, 
  • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu na rzecz rozwijania, umacniania i profesjonalizacji TSR/PSR w Polsce.

Ważnym kierunkiem działań Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest integracja środowiska TSR/PSR w Polsce oraz umacnianie pozycji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pośród innych modalności terapeutycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pracy PSTTSR.

W zakładce poniżej znajdą Państwo aktualne oraz archiwalne informacje dotyczące naszego Stowarzyszenia.

BIULETYNY INFORMACYJNE PSTTSR