Stowarzyszenie

Członkowie PST TSR to grupa osób, którym bliskie jest podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniach. Jesteśmy psychologami, pedagogami, pracownikami socjalnymi, terapeutami, superwizorami, trenerami, coachami, mediatorami i prawnikami. Pomimo różnych ról jakie pełnimy w naszym życiu zawodowym, łączy nas przede wszystkim jedno - pragniemy wdrażać w swoje życie, teoretyczne jak i praktyczne metody oraz zasady pracy TSR. Naszym celem jest również poszerzanie własnej wiedzy na temat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz rozpowszechnianie jej wśród społeczności. Poprzez organizowanie superwizji, szkoleń, warsztatów i seminariów poświęconych tematyce TSR, chcemy dalej podnosić swoje kwalifikacje pracując w tym nurcie. Zależy nam również na doskonaleniu naszych umiejętności, niezbędnych do tego aby być bardziej efektywnym oraz pomocnym dla klienta.

Pomysł założenia stowarzyszenia zrzeszającego terapeutów pracujących w nurcie TSR powstał w lutym 2008r, na jednym ze szkoleń organizowanych przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. PST TSR zostało zarejestrowane w KRS 23.03.2009r.