Rekomendujemy

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach udziela:

  • Akredytacji profesjonalnym ośrodkom szkolącym w nurcie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Akredytacja PSTTSR przyznawana jest ośrodkom szkoleniowym, które uczą PSR / TSR zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Stowarzyszenie.

  • Patronatów PSTTSR, które są wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw związanych z propagowaniem modelu Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Patronat PSTTSR przyznawany zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2/2015. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka związana jest z TSR/PSR. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

    Organizatorzy przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu PSTTSR proszeni są o wypełnienie i przesłanie stosownego wniosku.

    W przypadku otrzymania Patronatu PSTTSR organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

OŚRODKI SZKOLENIOWE AKREDYTOWANE PRZEZ PSTTSR