Rekomendujemy

Patronat PSTTSR przyznawany zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2/2015 jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw związanych z propagowaniem modelu Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. 

Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka związana jest z TSR/PSR.

Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Organizatorzy przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu PSTTSR proszeni są o wypełnienie i przesłanie stosownego wniosku.

W przypadku otrzymania Patronatu PSTTSR organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Akredytacja PSTTSR przyznawana jest ośrodkom szkoleniowym, które uczą PSR / TSR zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Stowarzyszenie.

OŚRODKI SZKOLENIOWE AKREDYTOWANE PRZEZ PSTTSR