Projekt "Pudełka TSR"

Rekomendujemy » Projekt "Pudełka TSR"

 

PROJEKT „PUDEŁKA TSR” POD PATRONATEM

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW TERAPII SKONCENTROWANEJ

NA ROZWIĄZANIACH (PSTTSR)

 

 

Projekt „Pudełka TSR” to cykl spotkań praktyków TSR, których celem jest podzielenie się swoimi doświadczeniami, w wybranych obszarach pracy terapeutycznej, w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Założeniem programu jest zebranie doświadczeń uczestników, ich przemyśleń oraz praktyk w symboliczne „pudełka”, stąd nazwa projektu. Efektem pacy będzie publikacja zebranych i opracowanych treści. Program „Pudełka TSR” otrzymał patronat PSTTSR, uchwałą Zarządu nr 04/07/2020 z dnia 29.07.2020 r.

 

Zespół realizujący:

Pomysłodawcą oraz koordynatorem programu jest Jolanta Bylica (bylica.jola@gmail.com) - psycholog, certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat nadany przez PSTTSR). W projekcie bierze udział 67 specjalistów ze środowiska TSR/PSR, z całej Polski. Projekt jest realizowany od października 2020 r.

 

Obszary tematyczne:

Prace nad „Pudełkami TSR” trwają równolegle w trzech obszarach tematycznych. Nazwy obszarów zaczerpnięte zostały z autentycznych wypowiedzi klientów.

Obszar 1 - „Uchylamy drzwi” – uczestnicy omawiają doświadczenia w pracy z klientami, z którymi w trakcie terapii poszukuje się preferowanej przez klientów zmiany oraz tego co ma się pojawić w ich życiu, w miejsce doświadczanego lęku, smutku czy obniżonego nastroju.

Obszar 2 - „Kolorowy talerz” – uczestnicy dzielą się doświadczeniami z pracy z klientami, dla których obszary żywieniowe są poważnym wyzwaniem.

Obszar 3 - „Złapać oddech” – uczestnicy wymieniają się doświadczeniami pracy z klientami, którzy poszukują sposobów na radzenie sobie w relacji przemocowej.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

  • Unikalna możliwość integracji środowiska PSR oraz konsolidacji wiedzy i stosowanych praktyk, wykorzystywanych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.
  • Świetna okazja do własnej pracy rozwojowej. Uczestnictwo w projekcie jest uznawane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), jako:
    • Własna praca rozwojowa* – jedno z kryterium procesu certyfikacji,
    • Punkty akredytacyjne – jedno z kryterium odnawialności certyfikatu.

 

*Udział w projekcie może stanowić do 20h własnej pracy rozwojowej, dla osób będących w procesie certyfikacji PSTTSR.

 

Kolejne „pudełka”

Sukcesywnie uruchamiane będą kolejne „pudełka”, dla nowych obszarów pracy terapeutycznej. Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w projekcie oraz proponowania tematyki kolejnych „pudełek”! Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu PSTTSR, w sprawie projektu „Pudełka TSR”, jest Jola Bylica: bylica.jola@gmail.com