Odnawialność certyfikatów

Certyfikacja » Odnawialność certyfikatów

 

Certyfikaty nadawane przez PSTTSR ważne są przez okres 5 lat od podjęcia uchwały przez Zarząd. Po tym czasie dany certyfikat odnawiany jest na podstawie poniższych kryteriów:

  • Konsultant PSR: uzyskanie 70 punktów akredytacyjnych
  • Terapeuta TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  • Trener TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  • Superwizor TSR: uzyskanie 160 punktów akredytacyjnych
a.

uczestnictwo w superwizji grupowej i indywidualnej, (minimum 3 razy w roku);

punkty dotyczące superwizji stanowić mają nie mniej niż 25% całej puli zebranych punktów

1 godz. = 1 pkt.,
b. uczestnictwo w szkoleniu z obszaru tematycznego (PSR, TSR); 1 godz. = 1 pkt.,
c. uczestnictwo w konferencji PSTTSR w Polsce (z obszaru PSR/TSR); 12 punktów akredytacyjnych za jedną
d. uczestnictwo w konferencjach zagranicznych, np. EBTA, SFBTA; 20 punktów akredytacyjnych za jedną
e. wygłoszenie referatu / wystąpienie / warsztat na konferencji związane z tematyką PSR; 20 punktów akredytacyjnych za jedną
f. napisanie artykułu naukowego związanego z tematyką PSR; 25 punktów akredytacyjnych za jeden
g. napisanie książki poświęconej tematyce PSR; 50 punktów akredytacyjnych
h. uzyskanie i realizacja grantu PSTTSR wraz z opracowaniem (upublicznieniem) wyników; 35 punktów akredytacyjnych
i. wystąpienia komercyjne (radio, telewizja, czasopisma, artykuł w internecie) związane z tematyką PSR; 10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
j.

promocja nurtu PSR/TSR, poprzez m.in. prowadzenie Kół Naukowych, prelekcje dla rodziców,

działania na rzecz środowiska lokalnego;

10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
k. prowadzenie (organizowanie) i uczestnictwo w interwizji koleżeńskiej w nurcie PSR/TSR; 1 godz. uczestnictwa = 1 punkt (prowadzenie i organizowanie)
l. organizowanie i animowanie prac / spotkań Koła PSTTSR; 20 punktów akredytacyjnych

 

Osoba ubiegająca się o odnowienie Certyfikatu powinna (przed utratą ważności danego certyfikatu) złożyć drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl:

  • wypełniony wniosek (do pobrania tutaj),
  • komplet zaświadczeń (skany) potwierdzających fakt uzyskania wymaganych punktów akredytacyjnych niezbędnych do odnowienia certyfikatu,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty (opłata związana z odnawialnością certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej danego certyfikatu),

 

Odnowić certyfikat może jedynie członek PSTTSR, z opłaconymi składkami członkowskimi, który potwierdza stosownym zaświadczeniem swoją praktykę w nurcie PSR/TSR. Niezłożenie wniosku o odnowienie uzyskanego certyfikatu przed upływem jego ważności skutkuje jego wygaśnięciem.

Po pomyślnym zakończeniu procedury Zarząd PSTTSR podejmuje uchwałę o przedłużeniu ważności Certyfikatu na okres kolejnych 5 lat o czym osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności Certyfikatu zostaje poinformowana drogą mailową.

 

Źródło: Program Certyfikacji PSTTSR, Rozdział V. Odnawialność Certyfikatów - link

 


W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl bądź formularz kontaktowy na stronie KONTAKT