Korzyści z przynależności do PSTTSR

Członkostwo  » Korzyści z przynależności do PSTTSR

 

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest przede wszystkim formą zapewnienia, że dany specjalista pracujący w nurcie TSR, podlega pewnej kontroli - ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki i standardów pracy. Zwiększa to jego wiarygodność, rzetelność i jednocześnie zmniejsza ryzyko różnych nieetycznych praktyk. Ponadto fakt przynależności do PSTTSR niesie za sobą wiele innych korzyści:

 • pozwala na umieszczenie swoich danych w Bazie Członków PSTTSR, dostępnej na stronie Stowarzyszenia,
 • umożliwia rozpoczęcie procesu certyfikacji dla osób, które po ukończeniu szkolenia zaawansowanego, chcą kontynuować szkolenie w kierunku uzyskania Certyfikatu potwierdzającego kompetencje do samodzielnej pracy w nurcie TSR:
  • konsultanta PSR,
  • terapeuty TSR,
  • trenera PSR,
  • superwizora PSR.

*Osoby, które spełniły wszystkie kryteria procesu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i uzyskały stosowne certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w poszczególnych obszarach są umieszczone na liście osób certyfikowanych. Więcej o procesie certyfikacji dowiesz się TUTAJ.

 • pozwala na korzystanie z 10% zniżki na wszystkie formy kształcenia realizowane w ośrodkach posiadających akredytacje PSTTSR - AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLĄCE i zniżek na wydarzenia i Konferencje organizowane przez PSTTSR,
 • daje możliwość uzyskania grantu PSTTSR jako formy wsparcia na rzecz prowadzonych prac i badań naukowych,
 • stwarza możliwość aktywnej pracy na rzecz rozwoju i umacniania TSR/PSR w Polsce poprzez angażowanie się w działania Stowarzyszenia, ale też udział w Kołach PSTTSR,
 • stwarza możliwość spotkań z praktykami PSR w Polsce i za granicą poprzez np. udział w interwizjach objętych patronatem PSTTSR - WIĘCEJ NA TEMAT INTERWIZJI,
 • gwarantuje dostęp do wiedzy i informacji na temat tego, co dzieje się w środowisku TSR/PSR w Polsce, dzięki regularnie przesyłanym biuletynom informacyjnym. 

 

O tym jak dołączyć do Stowarzyszenia dowiesz się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS. W racie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.