Konferencje

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach od lat popularyzuje Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach poprzez organizowanie corocznych Ogólnopolskich Konferencji Naukowych dotyczących TSR/PSR. Do tej pory odbyło się czternacie Konferencji. Opisy kilku ostatnich mogą Państwo znaleźć w zakładkach poniżej.

 

Podczas tegorocznej Konferencji korzystamy ze wsparcia technologicznego FRESHMAIL

 

Szanowni Państwo/Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich praktyków, teoretyków i pasjonatów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach na XV Ogólnopolską Konferencję Naukową Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), oraz Sekcję Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP). 

 

Motywem przewodnim i tytułem konferencji jest SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI. KONTEKSTY ZASTOSOWANIA PSR. Podzielimy się z Wami zastosowaniem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w różnych kontekstach i obszarach praktyki pomocowej i rozwojowej.

Jak co roku, wykłady i warsztaty poprowadzą znakomici goście. Wśród nich:

prof. Peter de Jong, prof. Frank Thomas, prof. Thorana S. Nelson, prof. Jaseem Koorankot, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Jacek Szczepkowski, Luis Alarcon Arias, Magdalena Szutarska, Artur Lewiński, Tomasz Świtek, Adrian Kondraciuk, i wielu innych. 

*Szczegóły na temat wystąpień i warsztatów wkrótce.

 

Tradycją Konferencji jest warsztat przedkonferencyjny. W tym roku 17 czerwca 2021 zapraszamy Was na 2 warsztaty:

·        Magdaleny Łabędź pt. „Zastosowanie PSR w pracy z osobami LGBT+”

·        Franka Thomasa pt. „Superwizja”.

 

KIEDY? Konferencja odbędzie się w formule online, w dniach 18 i 19 czerwca 2021 roku.

KOSZT: Koszt udziału w dwudniowej konferencji wynosi 230 zł. Dla członków PSTTSR i Sekcji PSR PTP cena wynosi 190 zł.

REJESTRACJA: poprzez stronę Konferencji https://www.edukacja.psttsr.pl/

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg,

prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Jacek Szczepkowski,

prof. UW - Uniwersytet Warszawski, dr hab. Anna Cierpka,

dr Anna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Agenda Konferencji:

18 czerwca (piątek)

09:30-10:00 – Otwarcie
10:00-10:45 – Wykład / Magdalena Szutarska, Artur Lewiński
10:45-11:00 – Wieści z Polski: Zajrzyjmy do Pudełek TSR / Jolanta Bylica
11:00-11:45 – Wykład / Tomasz Świtek
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:45 – Wykład / prof. Peter de Jong
12:45-13:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy z dziećmi – uchodźcami / Marta Piegat-Kaczmarczyk
13:00-13:45 – Wykład / Adrian Kondraciuk
13:45-14:00 – Wieści z Polski: Natura śpiewu, głos i TSR / Katarzyna Paterek
14:00-15:00 – Przerwa
15:00-15:45 – Wykład: Założenia vs teoretyczna próżnia – (nie)oczywiste ramy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach / prof. Jacek Szczepkowski
15:45-16:00 – Wieści z Polski: TSR w pracy neonatologa / Justyna Fiałkowska
16:00-16:45 – Wykład: Po co terapeucie postmodernizm w gabinecie? / prof. Bogdan de Barbaro
16:45-16:50 – Wieści z Polski / Daria Abramowicz
16:50-17:00 – Wieści z Polski / Agnieszka Wieliczko
17:00-17.45 – Wykład / prof. Frank Thomas
17:47-18:00 – Podsumowanie pierwszego dnia

 

19 czerwca (sobota):

09:00-09:45 – Wykład / prof. Thorana S. Nelson
09:45-11:45 – Warsztaty – pierwsza sesja
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-12:15 – Wieści z Polski: Świat filmu oraz sportu i PSR / Ewa Serwotka
12:15-12:45 – Wykład / prof. Jaseem Koorankot
12:45-13:00 – Wieści z Polski: PSR i psychodietetyka / Aleksandra Bambrowicz Kołakowska
13:00-13:30 – Przerwa
13:30-13:45 – Wieści z Polski: PSR w świecie biznesu / Katarzyna Szałek-Zielińska
13:45-15:45 – Warsztaty – druga sesja
15:45-16:00 – Przerwa
16:00-16:15 – Wieści z Polski / Daria Świderek
16:15-17:00 – Wykład / Luis Alarcon Arias
17:00 – Podsumowanie konferencji i zakończenie

 

Podczas konferencji odbędą się dwie sesje warsztatowe (w obu sesjach będą powtarzać się wszystkie warsztaty), każdy uczestnik może uczestniczyć w dwóch wybranych warsztatach: 

  • ESR – zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w szkole podstawowej / Izabela Świętochowska
  • Pomagać z rozmysłem – wykorzystanie PSR w pracy socjalnej / Agata Kuszewska
  • Autoterapia TSR czyli jak wykorzystywać metodę, by wspierać siebie w trudnych sytuacjach życiowych? / Teresa Worobiej
  • PSR w interwencji kryzysowej / Ewa Majchrowska
  • U źródeł krzyku / Izabela Warchoł
  • TSR w edukacji na przykładzie praktycznego zastosowania Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego / Wiesław Mielcarski