Dołącz do nas

Jak do nas dołączyć?

Osoba, która chce zostać członkiem PSTTSR powinna spełnić następujące warunki:

  • mieć min. 70 h doświadczenia szkoleniowego lub praktycznego związanego z nurtem TSR (udokumentowane dyplomem/certyfikatem/zaświadczeniem, który wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres mailowy stowarzyszenie@psttsr.pl lub dostarczyć osobiście)
  • zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, szczególnie z rozdziałem III (Członkowie – prawa i obowiązki)
  • wypełnić i dostarczyć Zarządowi (mailowo) deklarację członkowską (do pobrania poniżej)
  • dołączyć do deklaracji krótką informację o sobie (kim jestem, czym się zajmuję zawodowo, jaką mam motywację przystąpienia do Stowarzyszenia, jakie mam pomysły na współpracę ze Stowarzyszeniem oraz na działalność członkowską)
  • opłacić roczną składkę członkowską (50zł) po decyzji włączenia w poczet członków.

Zgodnie ze Statutem PSTTSR Zarząd rozpatruje deklaracje w przeciągu trzech miesięcy od zgłoszenia.

 

Dane do przelewów (wpłat przez członków):

PSTTSR (bądź pełna nazwa) - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
nr konta: uwaga, mamy nowy numer konta!!!

Santander Bank  36 1090 2763 0000 0001 3537 3754
tytułem: (imię, nazwisko),  wpłata członkowska za rok ....


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.