Czasopismo

Od czerwca 2015 roku ukazuje się internetowe Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pt. "Rozwiązania"

 

W roku 2020 zmieniamy formułę "Rozwiązań" i zapraszamy do wspólnej pracy nad jego wydwaniem wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia, którym bliskie jest propagowanie PSR/TSR w Polsce.

Każdy kolejny numer naszego czasopisma poświęcony będzie różnorodnym obszarom i sposobom wykorzystywania PSR/TSR w naszej pracy, i redagowany będzie przez Redaktora Wydania. apraszamy do podjęcia się tej funkcji :)

Aktualnie pracujemy nad wydaniem dotyczącym zastosowań PSR/TSR w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę pocztową Stowarzyszenia.