Akredytowane Ośrodki Szkoleniowe

Rekomendujemy » Akredytowane Ośrodki Szkoleniowe

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach udziela akredytacji profesjonalnym ośrodkom, szkolącym w nurcie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Akredytacja PSTTSR przyznawana jest ośrodkom szkoleniowym, które uczą PSR / TSR zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Stowarzyszenie.

Ukończenie szkolenia podstawowego i zaawansowanego w jednym z akredytowanych ośrodków umożliwia rozpoczęcie procesu certyfikacji i po spełnieniu wszystkich jego kryteriów, ubieganie się o certyfikat: konsultanta, terapeuty, trenera i superwizora PSR/TSR, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej informacji na temat procesu certyfikacji w nurcie TSR można znaleźć w zakładce: "CERTYFIKACJA"

Informujemy, że następujące ośrodki szkoleniowe spełniły standardy merytoryczne i uzyskały akredytacje Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w zakresie prowadzenia profesjonalnych szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

 

 

 

 

 

Centrum Podejścia Skoncentrowanego

na Rozwiązaniach

https://www.centrumpsr.eu/

akredytacja ważna jest do dnia 13.02.2024 

 

 

 

Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej

na Rozwiązaniach

https://www.letsr.pl/

akredytacja ważna jest do dnia 13.02.2024  

 

Centrum Rozwiązań

https://centrumrozwiazan.pl/

akredytacja ważna jest do dnia 13.02.2024 

 

Poznańskie Centrum Terapii

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

http://pracownia-psychologiczna.edu.pl/

akredytacja ważna jest do dnia 08.02.2025 

 

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

https://ctsr.pl/

akredytacja ważna jest do dnia 21.06.2026

 

 

 
Integri TSR

https://szkoleniatsr.pl/

akredytacja ważna jest do dnia 20.09.2026

 

Ośrodki, które chcą uzyskać akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), powinny spełnić kryteria przyjęte przez Zarząd PSTTSR, uchwałą 01/01/2019 z dnia 03.01.2019, które opisane są w poniższym dokumencie. 

Wnioski akredytacyjne należy składać drogą elektroniczną. Zarząd w przeciągu miesiąca informuje Ośrodek Szkoleniowy o podjętej decyzji. Akredytacja PSTTSR przyznawana jest na okres 5 lat.