UPROSZCZONA ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI

UPROSZCZONA ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI

W dniu 30.05.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podjął uchwałę umożliwiającą absolwentom firmy szkoleniowej Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), którzy posiadają ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty nadany przez CTSR, zrealizowanie procesu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w trybie uproszczonym.

ZASADY UPROSZCZONEJ ŚCIEŻKI CERTYFIKACJI

Każda osoba posiadająca ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty wydany przez CTSR, chcąc otrzymać tytuł konsultanta i/lub terapeuty w ramach programu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach powinna:

 • być członkiem PSTTSR i mieć opłacone bieżące składki członkowskie,
 • odbyć minimum 5 godzin (certyfikat terapeuty), bądź minimum 3 godziny (certyfkat konsultanta) superwizji z superwizorem PSTTSR nie będącym przedstawicielem CTSR oraz uzyskać rekomendację superwizora PSTTSR nie będącego przedstawicielem CTSR,
 • zapoznać się z Programem Certyfikacji PSTTSR,
 • wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl formularz certyfikacyjny na tytuł terapeuty PSTTSR i/lub konsultanta PSTTSR, wraz z wymaganymi załącznikami,
  • skan uzyskanej rekomendacji superwizora PSTTSR,
  • skan aktualnego certyfikatu terapeuty i/lub konsultanta CTSR,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
  • zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl

Czas, w którym obowiązuje uproszczona ścieżka certyfikacyjna: do końca kwietnia 2022; trzy kolejne sesje certyfikacyjne (do końca sierpnia 2021, do końca grudnia 2021 oraz do końca kwietnia 2022)