Czasopismo

Od czerwca 2015 roku ukazuje się internetowy Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pt. "Rozwiązania"

Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących:

  • teorii PSR,
  • praktyki (także opisu Waszych metodycznych działań oraz pomysłów na nie),
  • recenzji książek dot. PSR,
  • oraz krajowych i zagranicznych aktualności dotyczących wydarzeń PSR-owych (odbytych lub planowanych)

na adres redaktorki naczelnej Izabeli Krasiejko: ikrasiejko@interia.pl