Aktualności

 

Zapraszamy!!!

XIII Ogólnopolska Konferencja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

"TSR - wspólne założenia, różne rozumienie(a)."  Toruń 7-8 czerwca 2019

 

 W piątek, 07.06.2019, w trakcie Konferencji, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PSTTSR (sprawozdawczo-wyborcze).

   

 Informujemy, że decyzją Zarządu przyznaliśmy akredytację następującym Ośrodkom Szkoleniowym: CentrumPSR, Centrum Rozwiązań oraz LaboratoriumETSR.

 

  W zakładce "O TSR", "literatura o TSR" dodaliśmy plik pdf ze spisem dostępnej w języku polskim literatury dotyczącej Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Zapraszamy do uzupełniania listy poprzez kontakt mailowy :)